Zoekresultaten

349 resultaten voor doorstroom
349 resultaten voor doorstroom

Pagina 1 van 14

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

Door ruim 50 duizend nieuwbouwwoningen doorstroom in 120 duizend woningen

In Nederland werden in 2021 ruim 50 duizend opgeleverde nieuwbouwwoningen bewoond. Dat zette een verhuisketen in gang waardoor in 2021 ruim 120 duizend woningen vrijkwamen die opnieuw bewoond werden.

Artikelen

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 20/’21

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2020/'21.

Cijfers

Mbo door- en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo doorstroom en uitstroom Onderwijs positie in basisjaar en positie in volgend jaar

Cijfers

Bijna helft bewoonde nieuwbouw zorgt voor doorstroom op woningmarkt

In 2020 zijn bijna 70 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Eind 2020 waren 56 duizend van deze woningen bewoond. De nieuwe bewoners verlieten bij elkaar 60 duizend woningen. Twee derde van deze...

Artikelen

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

De helft van de baanvinders jonger dan 25 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 waren 3,6 miljoen personen niet aan het werk. Van hen hadden vooral jongeren die niet werkten vanwege een opleiding of studie een kwartaal later betaald werk.

Artikelen

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20

Tabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Mbo; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo; doorstroom en uitstroom deelnemers Onderwijspositie in basisjaar, positie in volgend schooljaar

Cijfers

ESB-artikel: doorstroom flex naar vast werk

Onderzoek naar doorstroming vanuit verschillende vormen van flex naar vast werk (2007-2013)

Artikelen

Doorstroom hoger onderwijs

Hoe verschilt de doorstroom van havo naar hbo, en van vwo naar universiteit naar welvaartsniveau? En het uit huis gaan van studenten? CBS-onderzoeker Tanja Traag heeft de cijfers.

Video's

Doorstroom hoger onderwijs

Hoe verschilt de doorstroom van havo naar hbo, en van vwo naar universiteit naar welvaartsniveau? En het uit huis gaan van studenten? CBS-onderzoeker Tanja Traag heeft de cijfers.

Video's
Artikelen

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Indicatoren gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Naar woon - schoolgemeente; regio en herkomst

Cijfers

In onderwijs meeste kans op doorstroom flex naar vast

Van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele baan en geen onderwijs meer volgden, zat 56 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Ruim een derde van de werknemers die in...

Artikelen
Artikelen

Doorstroom naar hbo stabiel

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Artikelen

Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens Eigendomsvorm, huishoudenssamenstelling, leeftijdklasse, inkomensklasse

Cijfers

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014-2016

Maatwerktabellen doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15-16/'17

Cijfers

Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs, Eindexamenresultaten en doorstroom

Cijfers

Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010

Maatwerktabellen over de mobilteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009 -2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 8 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

Cijfers

Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010 - aanvullende tabellen

Maatwerktabellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009-2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 12 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV).

Cijfers

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2009-2019.

Cijfers