Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19

Tabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uit schooljaar 2018/'19.
Tabellen over verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uit schooljaar 2018/'19. Bepaald is hoeveel van hen doorstroomden naar ander onderwijs en hoeveel van hen uitstroomden uit het onderwijs. Van de doorstromers is bepaald waarnaar ze zijn doorgestroomd en van de uitstromers is de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 bepaald. Voor vso zijn de cijfers ook uitgesplitst naar uitstroomprofiel.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).