Zoekresultaten

27 resultaten voor dakloos
27 resultaten voor dakloos

Pagina 1 van 2

Dakloos in Nederland

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de omvang en het profiel van de populatie feitelijk daklozen in Nederland. Hoewel er op lokaal niveau diverse...

Artikelen

Dakloos in Nederland

Het onderzoek Dakloos in Nederland heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang en achtergrondkenmerken van de populatie daklozen in Nederland, zoals geslacht, leeftijd, herkomst en...

Overig

Inzicht in dakloosheid

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie...

Cijfers

17 van de 10 duizend Nederlanders dakloos

Begin 2009 telde Nederland ruim 17,5 duizend daklozen van 18 tot 65 jaar. Dat komt overeen met 17 per 10 duizend inwoners in deze leeftijdsgroep.

Artikelen

Dakloos: vaker jong en niet-westers

Nederland telde in 2016 ongeveer 31 duizend daklozen (18 tot 65 jaar). Er waren meer jongere en niet-westerse daklozen.

Artikelen

Aandeel jongere daklozen in 5 jaar tijd gehalveerd

Op 1 januari 2021 waren 32 duizend mensen dakloos. Begin 2020 waren dit er ruim 36 duizend, waarmee de jarenlang stijgende trend van het aantal dakloze mensen tot stilstand kwam. Het aandeel 18- tot...

Artikelen

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

Daklozen: laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede; meesten niet dakloos na echtscheiding

Artikelen

Daklozen 18 tot 65 jaar; persoonskenmerken, 1 januari

Daklozen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond, ingeschreven in G4 of niet

Cijfers

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek bestudeert welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten. Hierbij is gebruikt gemaakt van logistische regressieanalyses...

Publicaties

Monitor sociaal domein nuttig beleidsinstrument voor gemeenten

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is in 2015 gelanceerd in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Artikelen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Het effect van de economische crisis op demografische ontwikkelingen - Demografie van (niet-westerse) allochtonen in Nederland - Samenleefvorm van de moeder bij geboorte van...

Artikelen

27 duizend daklozen

Begin 2012 waren ruim 27 duizend mensen dakloos. De helft is allochtoon, 40 procent is van niet-westerse herkomst. Bijna de helft van de daklozen verblijft in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en...

Artikelen

Stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen

Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting ruim 36 duizend daklozen. De jarenlange stijging, tot 39 duizend in 2018, is hiermee tot stilstand gekomen. Er waren vooral minder jonge daklozen....

Artikelen

Stijging aantal daklozen lijkt voorbij

Begin 2013 waren ruim 25 duizend mensen dakloos. Van de daklozen verblijft 39 procent in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Een op de vijf daklozen is een vrouw. Dakloze vrouwen zijn relatief...

Artikelen

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Overig

Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Cijfers

Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is tussen 2009 en 2015 verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was in die periode minder groot. De meeste daklozen verblijven in...

Artikelen
Artikelen

BUS P Bijstandsuitkeringen en bedragen, 2013-2017

Het aantal bijstandsuitkeringen en bijbehorende betaalbaar gestelde bedragen.

Cijfers

‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

Artikelen

Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld

Sinds 2009 is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd,...

Artikelen

Daklozen; persoonskenmerken

Daklozen geslacht, leeftijd, verblijfplaats, migratieachtergrond

Cijfers

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Artikelen

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties