Zoekresultaten

34 resultaten voor dakloos
34 resultaten voor dakloos

Pagina 1 van 2

Webinar Monitor dakloosheid

Op donderdag 14 maart 2024 organiseerde het CBS samen met VNG(-R), VWS en Valente een webinar over de start van de gegevensaanlevering voor de CBS-monitor dakloosheid. Het doel van dit webinar is om...

Video's

30,6 duizend dakloze mensen in Nederland

Op 1 januari 2023 waren er naar schatting 30,6 duizend dakloze mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ongeveer 26,6 duizend. Dat betekent dat de eerdere afname van het aantal dakloze mensen is...

Artikelen

Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

dakloze mensen, dakloze mensen relatief geslacht, leeftijd, herkomst, g4 of niet

Cijfers

26,6 duizend dakloze mensen begin 2022

Begin 2022 waren er in Nederland naar schatting 26,6 duizend dakloze mensen tussen de 18 en 65 jaar. Dit is minder dan in de jaren ervoor

Artikelen

CBS herdenkt zijn slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog

In de oorlog zijn achttien CBS’ers door oorlogshandelingen om het leven gekomen.

Artikelen

Dakloze mensen; persoonskenmerken

Daklozen geslacht, leeftijd, verblijfplaats, migratieachtergrond

Cijfers

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

Aandeel jongere daklozen in 5 jaar tijd gehalveerd

Op 1 januari 2021 waren 32 duizend mensen dakloos. Begin 2020 waren dit er ruim 36 duizend, waarmee de jarenlang stijgende trend van het aantal dakloze mensen tot stilstand kwam. Het aandeel 18- tot...

Artikelen

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek bestudeert welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten. Hierbij is gebruikt gemaakt van logistische regressieanalyses...

Publicaties

Daklozen 18 tot 65 jaar; persoonskenmerken, 1 januari

Daklozen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond, ingeschreven in G4 of niet

Cijfers
Overig

Monitor Dakloosheid

Op donderdag 14 maart 2024 organiseert het CBS samen met VNG(-R), VWS en Valente een webinar over de start van de gegevensaanlevering voor de CBS-monitor dakloosheid.

Overig

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Dakloos in Nederland

Het onderzoek Dakloos in Nederland heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang en achtergrondkenmerken van de populatie daklozen in Nederland, zoals geslacht, leeftijd, herkomst en...

Overig

Monitor Dakloosheid

Formulieren

Overig

Monitor sociaal domein nuttig beleidsinstrument voor gemeenten

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is in 2015 gelanceerd in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Artikelen

Stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen

Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting ruim 36 duizend daklozen. De jarenlange stijging, tot 39 duizend in 2018, is hiermee tot stilstand gekomen. Er waren vooral minder jonge daklozen....

Artikelen

Inzicht in dakloosheid

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie...

Cijfers

Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Cijfers

17 van de 10 duizend Nederlanders dakloos

Begin 2009 telde Nederland ruim 17,5 duizend daklozen van 18 tot 65 jaar. Dat komt overeen met 17 per 10 duizend inwoners in deze leeftijdsgroep.

Artikelen

Dakloos: vaker jong en niet-westers

Nederland telde in 2016 ongeveer 31 duizend daklozen (18 tot 65 jaar). Er waren meer jongere en niet-westerse daklozen.

Artikelen

Dakloos in Nederland

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de omvang en het profiel van de populatie feitelijk daklozen in Nederland. Hoewel er op lokaal niveau diverse...

Artikelen

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

Daklozen: laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede; meesten niet dakloos na echtscheiding

Artikelen

‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

Artikelen

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Artikelen