‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

/ Auteur: Sjoertje Vos
Jacqueline van Beuningen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Het CBS brengt jaarlijks cijfers, nieuwsberichten en rapporten naar buiten. Over uiteenlopende onderwerpen: van financiën, verkeer en vervoer tot welzijn en gezondheid. Ook wetenschappelijke artikelen - over big data, sensordata of modelleertechnieken - zijn afkomstig van het CBS. Maar hoe is het om te werken bij deze onderzoeksinstelling? Fannie Cobben en Jacqueline van Beuningen vertellen er meer over.

Blijven leren, dat is de kern van de carrière van Fannie Cobben. In 2004 startte zij als promovenda bij het CBS, sinds kort is zij leidinggevende van een team onderzoekers. ‘Mezelf blijven ontwikkelen, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Dáár word ik enthousiast van, binnen het CBS zijn daar veel mogelijkheden voor.’ Van onderzoeker in de survey-methodologie groeide Cobben door naar achtereenvolgens projectleider, managementtrainee, manager van een team, en nu hoofd van een afdeling. ‘Inhoudelijke kennis is belangrijk voor me. Als projectleider, eerst bij de surveymethodologie en later bij de overheidsfinanciën, merkte ik echter dat het me niet alleen goed af gaat om inhoudelijke onderwerpen met elkaar te verbinden, maar ook om mensen met elkaar in contact te brengen.’ Haar eigen leidinggevende werd een belangrijke inspiratiebron voor Cobben. ‘Hij had een goede balans tussen inhoud en mensgericht zijn.’

Impact

Als leidinggevende van het team arbeid en lonen, dat statistieken over de arbeidsmarkt maakt, heeft Cobben veel impact. ‘Ik zorg dat ik goed op de hoogte ben van de onderwerpen in mijn team, zoals CAO’s, ziekteverzuim, vacatures of de Polis-administratie. Dat is belangrijk om inhoudelijk te kunnen sparren, intern en extern, bijvoorbeeld over de loonbelastingketen met de Belastingdienst en het UWV. Inhoudelijk houd ik me vooral bezig met het totaal plaatje. Hoe meten we dat de arbeidsmarkt verandert en wat is de beste manier om dat te doen? Daarnaast ondersteun ik mijn team bij calamiteiten, prioritering en keuzes maken. Ook houd ik me bezig met personele taken zoals coaching van medewerkers.’ Cobben is trots op wat het CBS doet. ‘Er is veel aandacht voor kwaliteit en we vinden goed de weg naar het maatschappelijke debat. Dat is belangrijk voor me.’

‘We vinden als CBS goed de weg naar het maatschappelijk debat’

Maatschappelijke relevantie

Ook voor Jacqueline van Beuningen is maatschappelijke relevantie dé reden om bij het CBS te werken. Na een loopbaan als promovenda en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Maastricht maakte ze in 2010 de overstap. ‘De onderwerpen en werkzaamheden bij het CBS zijn divers en de onderzoeksresultaten direct relevant voor de buitenwereld. Daar zocht ik naar.’ Van Beuningen is – ook na tien jaar – nog altijd enthousiast als cijfers waar zij aan meegewerkt heeft in de Tweede Kamer worden besproken of in de media verschijnen. ‘De Monitor Brede Welvaart bijvoorbeeld is belangrijk voor Verantwoordingsdag. En toen het CBS de cijfers presenteerde over de toename van het aantal daklozen had dat veel impact in de media. Kranten legden relaties met de ontwikkelingen op de woningmarkt; journaals interviewden mensen die op straat woonden. En de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) presenteert op 21 april a.s. een advies over dakloosheid aan staatssecretaris Blokhuis. Dit advies werd naar aanleiding van de cijfers over daklozen van het CBS door het ministerie van VWS aangevraagd.’

Vrijheid en afwisseling

Van Beuningen houdt van afwisseling in haar werk en nam al aan verschillende projecten en onderzoeken deel. ‘Ik heb veel vrijheid, bepaal zelf hoe ik mijn werk indeel en uitvoer. Ook op de inhoud heb ik invloed: voor goede ideeën is altijd ruimte. Als je aangeeft welke richting je op wilt met je loopbaan zijn hier veel mogelijkheden. Zo ben ik bij een aantal innovatieprojecten betrokken geraakt.’ Ze houdt zich momenteel onder andere bezig met het ontwikkelen van een maat voor welzijnsongelijkheid. ‘Voor inkomensongelijkheid bestaat al een coëfficiënt: de Gini. Maar ook voor welzijn wil je weten hoe groot de ongelijkheid tussen mensen is en of die verandert. Overheden kunnen zo’n coëfficiënt gebruiken voor beleid.’

Multidisciplinaire omgeving

Bij het CBS werken mensen met uiteenlopende achtergronden: van psychologen tot wiskundigen en data scientists. Van Beuningen heeft veel aan haar studie communicatiewetenschappen, die ze volgde aan de Universiteit Twente, waar ze onder andere leerde vragenlijsten te ontwikkelen. Op het CBS werkt ze veel samen met andere disciplines, bijvoorbeeld op het gebied van big data projecten. ‘We zijn bezig te onderzoeken of we met machine learning op basis van registerdata kunnen inschatten wat de kans is dat mensen binnen twee jaar gaan verhuizen. Dat is belangrijke informatie voor het Rijk om beleid te kunnen maken over de woningmarkt. Ook doen we in een multidisciplinair team onderzoek naar het gebruik van overheidswebsites. Digitale inclusie - kan iedereen digitaal meekomen? - is voor de overheid een actueel thema. Wij kijken of we daar op een innovatieve manier onderzoek naar kunnen doen. Op het CBS zijn genoeg kundige en enthousiaste collega’s die met je mee willen denken en samen willen werken.’

Wil je meer weten over werken bij het CBS? Kijk op onze website.