Zoekresultaten

551 resultaten voor Kadaster
551 resultaten voor Kadaster
Actieve filters (1)

Pagina 22 van 23

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Bevolkingskernen 2001

Inwoner- en woninggegevens naar bevolkingskernen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71050NED&D1=0,34,4

Cijfers

Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren 1969 - kw4 2013

Lopende transacties en saldi van economische sectoren Economische sectoren

Cijfers

Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018

Voor een aantal onderwerpen worden cijfers gepubliceerd naar laagregionale indeling postcode en naar vierkant van 100 meter bij 100 meter en vierkant van 500 meter bij 500 meter. Deze publicatie...

Publicaties

Bevolkingskernen 2006; steden en dorpen in Nederland

Inwoners- en woninggegevens naar bevolkingskernen Kenmerken van bevolking en woningen naar bevolkingskernen

Cijfers

Overheid; overheidsproductie en -consumptie 1988 - 2013

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.

Cijfers

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2009

Exploitatie - en balansgegevens van onderwijsinstellingen. Naar onderwijssector.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland

Demografie, wonen, nabijheid van voorzieningen en locatie Kernindicatoren per bevolkingskern

Cijfers

Resultatenrapport – woningmarkt Groningen

Resultatenrapport van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Bevolkingskernen 2011; steden en dorpen in Nederland

inwoners, woningen, nabijheid, oppervlak, locatie inwoners, huishoudens, woningen, nabijheid van voorzieningen, oppervlakte

Cijfers

Resultatenrapport – woningmarkt Groningen

Resultatenrapport (en verdieping naar krimp) van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Bestaande koopwoningen; COROP en grote gemeenten; 1995-2012; 2005=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen naar COROP en Grote gemeenten

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2004-2008

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeente, wijk en buurt

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Woningvoorraad naar eigendom; regio, 2006 - 2012

Woningvoorraad naar eigendom per gemeente Naar provincie en gemeenten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2003

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische onderwerpen Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige en bedrijfstak

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties