Zoekresultaten

600 resultaten voor Kadaster
600 resultaten voor Kadaster
Actieve filters (1)

Pagina 22 van 24

Koop- en pachtprijzen van landbouwgrond

Pacht - en koopprijzen van landbouwgrond. Totaal Nederland, per provincie, per groep van landbouwgebieden.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld 1990 - 2013

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw

Inzicht verschaffen in het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik in utiliteitsbouw van de dienstensector. Om het rijksoverheidsbeleid ten aanzien van energiebesparing te kunnen monitoren zijn...

Overig
Overig

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Nabijheidsstatistiek: hoe ver wonen Nederlanders van voorzieningen?

Of mensen ergens graag wonen is voor een deel afhankelijk van de aanwezigheid van voorzieningen als scholen, winkels en gezondheidszorg. In de Nabijheidsstatistiek publiceert het CBS sinds 2009 de...

Artikelen

Nabijheidsstatistiek

Inzicht verschaffen in de reisafstanden naar verschillende voorzieningen van personen voor gebieden met bewoonde adressen. Inzicht verschaffen in de keuzemogelijkheid voor een voorziening: het aantal...

Overig
Overig

Sectorrekeningen; financiële rekeningen 1990 - kw4 2013

Financiële balansen en transacties van economische sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1990 - 2013

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).

Cijfers

Gereedgemelde woningen; doorlooptijd, projectgrootte, regio

Gereedgemelde nieuwbouwwoningen doorlooptijd, projectgrootte, regio

Cijfers

Aardgasvrije woningen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen “van het gas af gaan” en overgaan op andere, duurzame energiebronnen.

Overig

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Bestaande woningen in verkoop; vraagprijs, aanbodtijd 2013-2016

Aanbod bestaande woningen, ontwikkeling, aanbodtijd, vraagprijs woningtype

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3-2021

Overig

Hypotheken per gemeente

Afgesloten hypotheken, totaal bedrag en gemiddeld bedrag, woninghypotheken en hypotheken andere objecten, per gemeente,

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio 1995 - 2012; 2005=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning en regio.

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1969 - 2013

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Overheidssaldo en overheidsschuld 1990-2010

Overheidssaldo en -schuld van Nederland, uitgesplitst naar overheidslagen en gespecificeerd naar schuldtitels (in mln euro en in % van het BBP).

Cijfers

Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens Eigendomsvorm, huishoudenssamenstelling, leeftijdklasse, inkomensklasse

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig