Zoekresultaten

2496 resultaten voor Dossier Vergrijzing
2496 resultaten voor Dossier Vergrijzing

Pagina 1 van 100

Dossier Vergrijzing

Dossier Vergrijzing

Overig

Dossier Emancipatie

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Overig

Zie Nederland vergrijzen deel 2

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

Tussen 1995 en 2016 zijn stedelijke regio’s relatief jong gebleven terwijl de randen van Nederland sterk vergrijsden.

Artikelen

Tempo vergrijzing loopt op

Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In de periode 2011-2015 komen er een half miljoen 65-plussers bij

Artikelen

Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van...

Overig

Eerste onderzoek brede welvaart Caribisch Nederland toont wisselend beeld

Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn op de goede weg met armoedebestrijding, één van de internationaal afgesproken duurzaamheidsdoelen.

Artikelen

Vergrijzing in Schagen, 2013-2022

Hoeveel 75+’ers wonen er in Schagen en de kernen rondom Schagen?

Cijfers

Zie Nederland vergrijzen deel 3

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen

Zie Nederland vergrijzen deel 1

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen

Vergrijzing en de Nederlandse economie

Hoe hangen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en consumentenvertrouwen samen met leeftijd?

Artikelen

Vergrijzing op boerderijen zet door

Bijna een kwart van de boeren die vorig jaar in Nederland als bedrijfshoofd werkte was 65–plusser. Daarmee is de landbouw een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. In 1987 telde...

Artikelen

Oplopend personeelstekort in vergrijzende industrie

Volgens de ondernemers in de industrie loopt het tekort aan personeel op.

Artikelen

Dossier Flexwerk

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Overig

Dossier asiel, migratie en integratie vernieuwd

Corporate artikel over vernieuwd dossier asiel, migratie en integratie

Artikelen

CBS rondt complexe dossiers af tijdens voorzitterschap EU-raadswerkgroep statistiek

Op 30 juni 2016 beëindigde Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie (EU). Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, was gedurende een half jaar voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor...

Artikelen

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Dossier Asiel, migratie en integratie

Alle recente cijfers, artikelen en rapporten van het CBS over migratie, asielzoekers en de integratie van migranten en hun in Nederland geboren kinderen.

Overig

Dossier Broeikasgassen

Dossier Broeikasgassen

Overig

Dashboard bevolking junior voor leerlingen basisscholen gelanceerd

Op maandag 10 oktober 2022 lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool het dashboard bevolking junior.

Artikelen

In 2022 bevolkingsgroei in vrijwel alle gemeenten

In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners.

Artikelen
Overig

Dossier ZZP

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Overig

Dossier Rusland-Oekraïne

Dossier Rusland-Oekraïne

Overig

Grijze druk

De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

Overig