Jongeren en ouderen per gemeente

In welke gemeenten wonen veel jongeren?

Het percentage jongeren verschilt sterk per gemeente. Dat hangt af van het geboortecijfer (wonen er relatief veel mensen in de leeftijd waarop ze kinderen krijgen, en hoeveel kinderen krijgen zij gemiddeld), maar ook van bijvoorbeeld de aanwezigheid van een universiteit of hogeschool (en vooral in kleinere gemeenten wordt het aantal jongeren dan procentueel gezien hoog). telt in met procent de meeste jongeren, met procent de minste.

Toon aandeel jongeren:

In welke gemeenten wonen veel ouderen?

Het percentage ouderen verschilt sterk per gemeente. In was met procent 65-plussers de meest vergrijsde gemeente, en met procent de minste. Gemeenten vergrijzen als jongeren er wegtrekken, bijvoorbeeld voor werk of opleiding. Daardoor blijven er niet alleen meer ouderen over, maar worden er ook minder kinderen geboren. Dat versterkt de vergrijzing verder.

Toon aandeel ouderen:

Waar wonen de meeste honderdplussers?

Hoe verloopt de vergrijzing per gemeente?

Hoewel de vergrijzing verschilt per gemeente, is overal het percentage ouderen in de bevolking sinds 2001 gestegen