Zoekresultaten

2514 resultaten voor Dossier Vergrijzing
2514 resultaten voor Dossier Vergrijzing

Pagina 1 van 101

Samenwerking CBS en Universiteit Maastricht kwaliteitsimpuls voor onderzoek

Het zijn voor Hans Schmeets, CBS-onderzoeker en sinds 1 april 2008 deeltijdhoogleraar in de sociale statistiek aan de Universiteit Maastricht, spannende tijden.

Artikelen

Vergrijzing in Schagen, 2013-2022

Hoeveel 75+’ers wonen er in Schagen en de kernen rondom Schagen?

Cijfers
Overig
Artikelen

Welke bedrijfstakken vergrijzen?

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004

Artikelen

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Vergrijzing

Nederland vergrijst. Welke gevolgen heeft dit?

Dashboards

Dossier Conjunctuur

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei...

Overig

Dossier Broeikasgassen

Dossier Broeikasgassen

Overig

Dossier Emancipatie

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Overig

Dossier Duurzaamheid

Dossier Duurzaamheid

Overig

Meervoudige codering van de doodsoorzaak

Dit artikel beschrijft een nieuw ontwikkelde methode voor het meervoudig coderen van doodsoorzaken en past deze toe op Nederlandse gegevens.

Publicaties

Dossier Digitalisering

Dit dossier bevat verwijzingen naar alle publicaties en cijfers die het CBS te bieden heeft op het gebied van de online samenleving.

Overig
Overig

Dossier Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van de globalisering.

Overig

Dossier Onderwijsachterstanden

Nederland voert sinds de jaren zeventig beleid om de onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsmilieus te vergroten.

Overig

Dossier Stikstof

Het chemisch element stikstof (N) komt in meerdere verschijningsvormen voor in onze omgeving.

Overig

Dossier Flexwerk

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Overig

Dossier Jongeren

Dossier Jongeren

Overig

Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Prognose van de vergrijzing en ontgroening internationaal vergeleken EU- en OESO-landen, 2000-2050

Cijfers

Demografie van de vergrijzing

Vooral door een naar Europese maatstaven langdurig hoog geboortecijfer is Nederland minder sterk vergrijsd dan zijn buurlanden en de meeste andere Europese landen. Er bestaan wel zeer grote regionale...

Artikelen

Demografie van de vergrijzing

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Vooral door een naar Europese maatstaven langdurig hoog geboortecijfer is Nederland nu nog minder sterk vergrijsd dan zijn buurlanden en de meeste andere Europese...

Artikelen
Artikelen