Zoekresultaten

5591 resultaten voor DBC's
5591 resultaten voor DBC's

Pagina 5 van 224

Discriminatie op de werkvloer

In welke mate, op welke gronden, op welke manier en door wie worden werknemers gediscrimineerd op het werk? En welke kenmerken van persoon, werk en organisatie houden verband met deze gevoelens van...

Publicaties

Data modelleur

Wil jij ons helpen om data te modelleren volgens de SDMX standaard? Word onze SDMX expert en vergroot de kwaliteit en vindbaarheid van statistieken op ons nieuwe platform. Solliciteer nu!

Overig

6,3 procent van werkzame Groningers wil meer uren werken

In Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel waren in 2022 naar verhouding de meeste onderbenutte deeltijders te vinden. Dat zijn mensen die in deeltijd werken, maar meer uren zouden willen werken en...

Artikelen

Landelijk Beeld Volwasseneneducatie, verslagjaar 2022

Deze tabellenset geeft de resultaten weer van het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie over verslagjaar 2022. Deze monitor heeft als uiteindelijk doel de aanpak van laaggeletterdheid te kunnen...

Cijfers

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Samenvattend rapport van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2023, tweede editie - Duurzame handel?

In deze editie belichten we duurzaamheidsaspecten van de Nederlandse handel aan de hand van milieuvriendelijke en vervuilende goederen. Ook de verwevenheid in mondiale waardeketens en de voetafdruk...

Publicaties

Meer winkels in 2024

Op 1 januari 2024 telde Nederland ruim 83 duizend fysieke winkels. Dat zijn er 1,1 duizend meer dan vorig jaar.

Artikelen

Het verhaal

Een korte uitleg waarom de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s wordt gemaakt, wat brede welvaart is, en hoe brede welvaart wordt gemeten.

Dashboards

Media- en publieksvoorlichter

Als media- en publieksvoorlichter beantwoord je vragen van het publiek, de pers en de media.

Overig

Medisch codeur

Wil jij bijdragen aan Nederlandse doodsoorzakenstatistieken? Als medisch codeur vertaal je medische informatie naar internationale codes, ondersteun je bij de implementatie van ICD-11 en verbeter je...

Overig

Projectleider consumentenprijzen

Als projectleider coördineer en begeleid je proactief issues in de productie. Ook de uitvoering en optimalisatie van groot onderhoud en projecten binnen minimaal één cluster en onderzoeks- en...

Overig

Juridisch beleidsadviseur

Als juridisch beleidsadviseur ga je aan de slag met advisering op het gebied van big data, contractenrecht, algemeen bestuursrecht en privacyrecht.

Overig

Data engineer macro-economie

Word onze functioneel beheerder en data analist macro-economie. Speel een cruciale rol in het beheer en de optimalisatie van essentiële systemen.

Overig

6 procent vrijgekomen corporatiewoningen in 2021 naar statushouders

In 2021 werd 6 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen toegewezen aan huishoudens met statushouders. Deze huishoudens lieten minder vaak een vrije woning achter dan huishoudens zonder...

Artikelen

Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Dit onderzoek beschrijft een vergelijking tussen het aantal werknemers in zorg en welzijn volgens CBS en PFZW. Afbakeningen van AZW branches zijn geharmoniseerd om meer duidelijkheid te krijgen over...

Publicaties

Senior Methodoloog economische statistieken

Als datawetenschapper is je voornaamste taak het onderhouden, opzetten en verder brengen van methodologisch onderzoek op het terrein van (het meten van) de economie. Je opereert op het snijvlak van...

Overig

Meer jongeren met jeugdhulp, vooral meer tienermeiden

In 2023 kregen 474 duizend jongeren jeugdzorg. Dit zijn er 10 duizend meer dan in 2021. De stijging komt doordat meer jongeren jeugdhulp zonder verblijf krijgen. Het zijn vooral meer meiden van 12...

Artikelen

Nederland Handelsland 2023: export, import en investeringen

De hele wereld ondervindt gevolgen van de oorlog in Oekraïne, niet alleen geopolitiek maar ook op het gebied van inflatie, voedselzekerheid en economie. In een geglobaliseerde wereld is iedereen met...

Publicaties

Applicatiebeheerder AFAS

Als applicatiebeheerder AFAS ben je samen met 6 directe collega’s verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van het AFAS bedrijfsvoeringssyteem. Daarvan maken alle ruim 2100 medewerkers van het CBS...

Overig

7 procent van de jongeren heeft nog nooit een baan gehad

In 2023 had 7 procent van de 2,2 miljoen jongeren van 15 tot 25 jaar nog nooit betaald werk gehad. Vanaf 2021 is het aantal niet-werkende jongeren voortdurend gedaald, vooral de groep die zowel niet...

Artikelen

Gemeenten aan de slag met armoedescan CBS

De armoedescan van het CBS is een dashboard dat inzicht geeft in de groep financieel kwetsbare personen in verschillende Nederlandse gemeenten.

Artikelen

The Caribbean Netherlands in numbers 2023

The Caribbean Netherlands in numbers 2023 biedt een overzicht van de laatste cijfers over de Caribisch Nederlandse samenleving.

Publicaties

Transformaties in de woningvoorraad 2022

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2022’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

dakloze mensen, dakloze mensen relatief geslacht, leeftijd, herkomst, g4 of niet

Cijfers

Bruto regionaal product Noordoost- en Noordwest-Friesland, 2020-2022

De cijfers betreffen de waarde en de volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van twee regio’s, Noordoost-Friesland en Noordwest-Friesland. Deze regio’s zijn samengesteld conform de wensen...

Cijfers