Zoekresultaten

97 resultaten voor DBC's
97 resultaten voor DBC's

Pagina 4 van 4

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2005=100, 2002-2015

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2005 = 100)

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen naar SBI'93, 2007-2009

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen,thuiszorg,maatschappelijke opvang,vrouwenopvang

Cijfers

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2012

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsbronnen en financieringssectoren

Cijfers

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2016

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen

Cijfers

dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ

dbcggoverigezorgproductentab: Zorgproducten tweedelijns of gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

Overig

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100).

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg

Cijfers

Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg

Onderzoek naar de uitgaven in de medisch specialistische zorg in 2013-2017. Een nieuwe methode maakt het mogelijk de omzetontwikkeling te splitsen in een prijs- en volumedeel.

Artikelen

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, jeugdzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Meer specialistische behandelingen voor obesitas

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens.

Artikelen

Uitgaven aan zorg stijgen met 6,2 procent

In 2008 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 79 miljard euro, 6,2 procent meer dan in 2007.

Artikelen

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; kenmerken, regio, 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar persoonskenmerken en regio

Cijfers

Trajecten jeugdzorg in natura; duur, (jeugdzorg)regio, peildatum, 2015-2017

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar gemeente

Cijfers

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel en productie, 1972 - 2006

Exploitatie, personeel en productie van algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen.

Cijfers

Jeugdhulp 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019.

Publicaties

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura, Persoonsgebonden budget, 2015-2017

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties