Woningmarkt in coronatijd

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De prijzen lagen in 2020 hoger dan tijdens het vorige hoogtepunt in 2008. Het tempo van de prijsstijgingen vertraagde halverwege 2019 iets, om daarna weer te versnellen. In 2020 was op deze versnelling geen effect te zien van de coronacrisis.

Aantal woningtransacties

Na het begin van de financiële crisis in 2008 nam het aantal verkopen van bestaande koopwoningen snel af tot ruim 110 duizend verkochte woningen in 2013. Daarna is het aantal woningverkopen weer opgekrabbeld. De woningtransacties schommelden in 2016-2020 tussen 15 duizend en 25 duizend per maand. De schommelingen kunnen te maken hebben met een gebrek aan aanbod, maar ook met een seizoenpatroon in de woningverkopen. In 2020 was er geen effect zichtbaar van de coronacrisis op het aantal woningtransacties.

Onduidelijk patroon in bouwkosten voor woningbouwprojecten

Voor de toekomstige bouwproductie, het aanbod van nieuwbouwwoningen en andere nieuwe bouwwerken is het van belang om te kijken naar de verleende bouwvergunningen. De meest relevante indicator in dit verband zijn de bouwkosten die verbonden zijn aan de projecten waarvoor de vergunningen zijn verleend. Deze bouwkosten vertoonden in de jaren 2016-2018 een licht stijgende trend, die in 2019 werd onderbroken. Dit hangt waarschijnlijk samen met de stikstof- en de PFAS-crisis in de bouw. Eind 2019 leken de bouwkosten bij de verleende vergunningen weer wat op te lopen. In 2020 vertoonden de bouwkosten een grillig patroon. Omdat de verlening van een bouwvergunning een doorlooptijd kent tussen aanvraag en toekenning, is het nog te vroeg om de ontwikkelingen in 2020 aan de coronacrisis te kunnen relateren.