Samenleving

Na invoering van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in het voorjaar van 2020 zijn minder huwelijken gesloten dan in voorgaande jaren. In de maanden april-juni 2020 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. In 2021 lag het aantal huwelijken hoger dan in 2020, maar nog steeds lager dan in 2019. In april 2022 nam het aantal huwelijken toe en lag dit aantal hoger dan in 2019.

Huwelijken
   
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
* voorlopige cijfers

  

De afgelopen jaren nam het aantal stellen dat voor het geregistreerd partnerschap koos elk jaar toe. Na de invoering van de coronamaatregelen werden in 2020 minder geregistreerde partnerschappen gesloten dan in dezelfde periode in 2019, maar de daling was kleiner dan van het aantal huwelijken. Vanaf juni 2020 lag het aantal geregistreerd partnerschappen weer boven het niveau van 2019. De eerste vier maanden van 2022 sloten minder mensen een geregistreerd partnerschap af dan in dezelfde periode in 2021.

Geregistreerde partnerschappen
   
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
* voorlopige cijfers

Aantal kinderen

In 2020 liep het maandelijks aantal geboorten in de pas met die in 2018 en 2019. Er werden in totaal 168 duizend kinderen geboren. In 2021 lag het aantal geboorten hoger dan een jaar eerder.

Migratie

Na de invoering van de coronamaatregelen in maart 2020 halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde. Daarna nam de immigratie weer toe. Vanaf maart 2021 is het aantal immigranten hoger dan een jaar eerder, maar nog altijd lager dan in piekjaar 2019. De emigratie daalde in april en mei 2020, maar veerde daarna eveneens terug. Vanaf februari 2022 nam de migratie van personen naar Nederland aanzienlijk toe vooral vanwege de oorlog in Oekraïne.

Migratie
   
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Asielverzoeken en nareizigers

De internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis die in maart 2020 werden ingevoerd hebben geresulteerd in een lagere toestroom van asielzoekers en nareizigers. Het aantal eerste asielverzoeken was daardoor ongeveer 40 procent lager dan in 2019. In 2020 had de maand maart met 270 eerste asielverzoeken het laagste aantal. Ook het aantal nareizigers daalde in 2020, met 8 procent ten opzichte van 2019. Sinds maart 2020 is er geleidelijk aan weer versoepeld, en het aantal eerste asielverzoeken en nareizigers neemt weer toe. 

In 2021 hebben bijna 25 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, 80 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral in de laatste twee kwartalen nam het aantal aanvragen toe. Ook kwamen in 2021 meer dan tweeënhalf keer zoveel nareizigers naar Nederland als in 2020. De toename in eerste asielverzoeken en nareizigers is deels te verklaren door de gedeeltelijk opgeheven reisbeperkingen vanwege corona, waardoor men makkelijker kon reizen naar en binnen de EU. In maart 2022 werden 2,9 duizend eerste asielverzoeken gedaan.

Door de oorlog in Oekraïne kwamen er dit jaar meer Oekraïners naar Nederland dan eerdere jaren. Zij hoeven geen asielaanvraag in te dienen om in Nederland te mogen verblijven of te werken.