Samenleving

In week 12 (16 tot en met 22 maart) werden maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij huwelijken mochten maximaal dertig personen aanwezig zijn. Na invoering van de maatregelen zijn minder huwelijken gesloten dan in voorgaande jaren. In de weken 12 tot en met 20 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. Toch gaven elke week gemiddeld ruim 500 stellen elkaar het ja-woord.

Huwelijken
Perioden2020* (x 1 000)2019 (x 1 000)
jan2,92,8
feb3,82,8
mrt3,03,2
apr2,74,4
mei3,07,6
jun4,48,4
jul5,46,8
aug6,57,2
sep7,39,0
* Voorlopige cijfers


De afgelopen jaren nam het aantal stellen dat voor het geregistreerd partnerschap koos elk jaar toe. Na de invoering van de coronamaatregelen werden minder geregistreerde partnerschappen gesloten dan in dezelfde periode in 2019, maar de daling was kleiner dan van het aantal huwelijken. In september lag het aantal afgesloten huwelijken en geregistreerd partnerschappen tezamen ongeveer een tiende lager dan in 2019. Vanaf juni lag het aantal geregistreerd partnerschappen weer boven het niveau van dezelfde periode een jaar eerder.

Geregistreerde partnerschappen
 2020* (x 1 000)2019 (x 1 000)
jan1,71,7
feb1,81,7
mrt2,01,6
apr1,41,9
mei1,61,9
jun2,11,6
jul2,32,1
aug2,31,8
sep2,21,8
* Voorlopige cijfers


Het aantal scheidingen lag in de eerste maanden van de coronacrisis iets lager en de volgende maanden iets hoger dan vergelijkbare maanden in eerdere jaren. Dit zou te maken kunnen hebben met verschil in verwerkingssnelheid. Het CBS heeft dit nog niet nader onderzocht.

Buitenlandse migratie in juni-september toegenomen

Na de invoering van de coronamaatregelen in maart halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde. In juni-september nam de immigratie toe. In september was zij ongeveer 17 procent lager dan in 2019. Vanaf april ligt ook de emigratie onder het niveau van 2019, maar het verschil is een stuk kleiner. De emigratie is de laatste jaren sowieso lager dan de immigratie. In september lag de emigratie nog 12 procent onder het niveau van 2019.

Aantal asielverzoeken en nareizigers in het derde kwartaal weer toegenomen

Het aantal mensen dat in het derde kwartaal van 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend, is gestegen naar iets meer dan 4 duizend. Het aantal eerste asielverzoeken ligt daarmee net iets onder het niveau van vóór de coronacrisis. Het geheel of gedeeltelijk opheffen van internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis in maart maakten internationaal reizen weer mogelijk.

Het aantal nareizigers steeg in het derde kwartaal van 2020 naar 855, meer dan drie keer zoveel als in het tweede kwartaal, maar nog altijd ongeveer 30 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De grootste groep nareizigers in het derde kwartaal waren de Syriërs. In het derde kwartaal zijn consulaire diensten van ambassades, die de machtigingen voorlopig verblijf uitgeven, geleidelijk weer geopend.

Asielverzoeken en nareizigers
JaarMaandEerste asielverzoeken (x 1 000)Nareizigers (x 1 000)
2017januari1,3851,275
2017februari1,2752,115
2017maart1,371,91
2017april1,161,685
2017mei1,2851,475
2017juni1,3450,935
2017juli1,530,765
2017augustus1,4350,755
2017september1,40,745
2017oktober1,310,905
2017november1,30,935
2017december1,3450,995
2018januari1,560,7
2018februari1,20,705
2018maart1,390,735
2018april1,450,62
2018mei1,5750,815
2018juni1,2950,54
2018juli1,930,565
2018augustus2,0250,37
2018september2,250,35
2018oktober2,2250,35
2018november1,840,41
2018december1,770,315
2019januari1,850,27
2019februari1,660,34
2019maart1,8750,23
2019april1,860,215
2019mei1,6450,255
2019juni1,6850,415
2019juli1,960,46
2019augustus1,880,32
2019september2,030,425
2019oktober2,090,4
2019november2,0750,36
2019december1,9350,48
2020januari*1,970,465
2020februari*1,5150,47
2020maart*1,0250,125
2020april*0,2750,15
2020mei*0,340,05
2020juni*0,6550,06
2020juli*1,2050,24
2020augustus*1,4250,27
2020september*1,50,345
Bron: CBS, IND