Samenleving

In week 12 (16 tot en met 22 maart) werden maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij huwelijken mochten maximaal dertig personen aanwezig zijn. Na invoering van de maatregelen zijn minder huwelijken gesloten dan in voorgaande jaren. In de weken 12 tot en met 20 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. Toch gaven elke week gemiddeld ruim 500 stellen elkaar het ja-woord.

De afgelopen jaren nam het aantal stellen dat voor het geregistreerd partnerschap koos elk jaar toe.
Na de invoering van de coronamaatregelen werden minder geregistreerde partnerschappen gesloten dan in dezelfde periode in 2019, maar de daling was kleiner dan van het aantal huwelijken.

Aantal echtscheidingen neemt af

Ook het aantal (echt)scheidingen is tijdens de coronacrisis teruggelopen. Van maand tot maand fluctueert het (echt)scheidingen weliswaar, maar er is niet een sterk seizoenpatroon. In de voorbije jaren was sprake van een heel licht dalende trend. Deze trend lijkt zich tijdens de eerste maanden van de coronacrisis versterkt te hebben doorgezet. In januari en februari waren er 100 tot 200 (echt)scheidingen minder dan een jaar eerder. In april waren er ruim 400 minder, in mei een kleine 300 meer.

Buitenlandse migratie in juni en juli toegenomen

Na de invoering van de coronamaatregelen in maart halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde. In juni en juli nam de immigratie toe. In juli was zij bijna een kwart lager dan in 2019. Vanaf april ligt ook de emigratie onder het niveau van 2019, maar het verschil is een stuk kleiner. De emigratie is de laatste jaren sowieso lager dan de immigratie. In juni en juli kwam de emigratie dichter bij het niveau van 2019 te liggen. In juli lag zij daar nog een kleine 15 procent onder.

Migratie
MaandImmigratie 2019 (aantal personen)Immigratie 2020 (aantal personen)Emigratie 2019 (aantal personen)Emigratie 2020 (aantal personen)
j21543220811388015743
f21595213201166312140
m18260157401169612910
a175369337109689446
m174238981107478765
j17055126591361011397
j23043177821903916411
a3726516733
s3675414594
o2484612997
n1855511426
d1518913676
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.