Arbeid en vrije tijd

Vanaf begin 2014 tot begin 2020 groeide de werkzame beroepsbevolking vrijwel ononderbroken, vanaf midden 2016 in een tamelijk constant tempo. In de periode februari-maart 2020 begon de groei te haperen. In april 2020 kromp de werkzame beroepsbevolking met 146 duizend personen ten opzichte van een maand eerder. In mei 2020 daalde de werkzame beroepsbevolking verder. Sindsdien steeg het aantal werkenden weer bijna elke maand en zijn er vanaf juni 2021 weer meer dan 9,2 miljoen werkenden.

 

 

Werkloosheid

De groei van de werkzame beroepsbevolking van de afgelopen jaren ging gepaard met een daling van de werkloze beroepsbevolking. Alleen in 2019 nam de werkloosheid een tijdje licht toe. Eind 2019 daalde de werkloosheid verder tot hieraan in april 2020 een abrupt einde kwam. Tot en met augustus 2020 steeg de werkloosheid, maar vanaf september is de werkloosheid weer gedaald. Na april 2022 steeg de werkloosheid weer.

Gasten in toeristische accommodaties

De coronacrisis had ook effect op de verblijfsrecreatie in Nederland. Op sommige plekken, zoals in Zeeland, gingen de logiesaccommodaties zelfs voor enige tijd dicht. In april 2020 kwam de sector bijna geheel tot stilstand. Het aantal buitenlandse gasten was 97 procent lager dan in april 2019, en het aantal Nederlandse gasten was 86 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.