Veiligheid

De door de politie geregistreerde misdrijven kennen een lange, dalende trend, al was er in 2018 en 2019 sprake van een lichte stijging. Toen half maart van 2020 de eerste lockdown werd afgeroepen, daalde de geregistreerde misdaad sterk. In de maanden februari–april 2020 daalde het aantal geregistreerde misdrijven tot een niveau dat in de voorgaande vijf jaar niet is voorgekomen. In mei-juli 2020 steeg het aantal geregistreerde misdrijven weer, om uit te komen op een niveau dat in de voorbije twee jaar gebruikelijk was. In augustus daalde het aantal geregistreerde misdrijven. Dat gebeurt vrijwel altijd in deze maand. Halverwege oktober 2020 begon de tweede lockdown. Tussen oktober 2020 en januari 2021 daalde de geregistreerde misdaad weer sterk. In maart 2021 nam het aantal misdrijven toe, waarop een daling volgde in april.

Minder woninginbraken

De daling van de geregistreerde misdaad vond plaats voor alle typen misdrijven, behalve de zogeheten horizontale fraude. Het meest daalden de woninginbraken. Deze inbraakcijfers dalen al jaren trendmatig, maar bij het uitbreken van de coronacrisis kelderden ze echt diep. In april en mei 2020 waren er ongeveer de helft minder woninginbraken dan in dezelfde maanden van 2019. In juni was er een lichte stijging, maar was het aantal inbraken nog altijd een kwart lager dan een jaar eerder. In juli zette deze stijging verder door en werd het verschil met een jaar eerder kleiner. Deze stijging zette niet net als in 2019 door in augustus. De daling van het aantal woninginbraken in het voorjaar van 2020 houdt ongetwijfeld verband met het feit dat Nederlanders minder vaak van huis waren voor werk of voor plezier. Tussen september en december 2020 steeg het aantal woninginbraken, net als in eerdere jaren, maar de stijging was een stuk kleiner dan normaal. In de eerste maanden van 2021 daalde het aantal woninginbraken weer.

Meer overlast

De bij de politie gemelde overlast kent een sterke seizoenfluctuatie en een heel licht stijgende trend. Tijdens het uitbreken van de coronacrisis ging de overlast rap omhoog. In april en mei 2020 waren er 60 procent meer meldingen van overlast dan een jaar eerder. In juni nam de overlast verder toe, maar dat hoort bij het normale seizoenpatroon. In vergelijking met een jaar eerder waren er in juni ruim 40 procent meer overlastmeldingen. Dit kan erop wijzen dat de extra overlast ten gevolge van de coronacrisis aan het dalen is.