Veiligheid

De door de politie geregistreerde misdrijven kennen een lange, dalende trend, al was er in 2018 en 2019 sprake van een lichte stijging. Toen half maart 2020 de eerste lockdown werd afgeroepen, daalde de geregistreerde misdaad sterk. In de maanden februari-april 2020 daalde het aantal geregistreerde misdrijven tot een niveau dat in de voorgaande vijf jaar niet is voorgekomen. In mei-juli 2020 steeg het aantal geregistreerde misdrijven weer, om uit te komen op een niveau dat in de voorbije twee jaar gebruikelijk was. Halverwege oktober 2020 begon de tweede lockdown. Tussen oktober 2020 en februari 2021 daalde de geregistreerde misdaad weer sterk, om daarna in de loop van het jaar weer toe te nemen. 

Minder woninginbraken

De daling van de geregistreerde misdaad geldt voor alle typen misdrijven, behalve de zogeheten horizontale fraude. De woninginbraken daalden het meest. Deze inbraakcijfers dalen al jaren trendmatig, maar bij het uitbreken van de coronacrisis namen ze in versneld tempo af. In april en mei 2020 waren er ongeveer de helft minder woninginbraken dan in dezelfde maanden van 2019. De daling van het aantal woninginbraken in het voorjaar van 2020 houdt ongetwijfeld verband met het feit dat Nederlanders minder vaak van huis waren voor werk of voor plezier. In de rest van 2020 steeg het aantal woninginbraken in de meeste maanden, maar de stijging was een stuk kleiner dan normaal. Het aantal woninginbraken lag in het voorjaar van 2021 net zo laag als een jaar eerder, en steeg in de maanden daarop minder snel dan in eerdere jaren. 

Meer overlast

De bij de politie gemelde overlast kent een sterke seizoenfluctuatie en een heel licht stijgende trend. Tijdens het uitbreken van de coronacrisis steeg de overlast snel. In april en mei 2020 waren er 60 procent meer meldingen van overlast dan een jaar eerder. In juni nam de overlast verder toe, maar dat hoort bij het normale seizoenpatroon.