Materiële welvaart

Een belangrijke maat voor de materiële welvaart is de consumptie. Door de verschillende coronamaatregelen waren veel winkels en horeca tijdens de crisis niet of beperkt toegankelijk. Hierdoor konden huishoudens veel minder uitgeven dan in de jaren hiervoor. Met het opheffen van de lockdowns herstelde ook de consumptie weer.

Consumptie1)
jaarmaandConsumptie (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2018mei2,2
2018jun2,5
2018jul2,7
2018aug2,6
2018sep2
2018okt2,1
2018nov2,2
2018dec1,7
2019jan0,8
2019feb0,5
2019mrt1
2019apr1
2019mei1,8
2019jun1
2019jul0,5
2019aug0,5
2019sep1,3
2019okt1,4
2019nov1,2
2019dec2,4
2020jan0,4
2020feb2,6
2020mrt-7,4
2020apr-17,6
2020mei-11,8
2020jun-6,9
2020jul-3,6
2020aug-0,5
2020sep-3,9
2020okt-4,5
2020nov-7,1
2020dec-11
2021jan-11,7
2021feb-11
2021mrt0,4
2021apr12,8
2021mei11,9
2021jun8,1
2021jul3,4
2021aug4,1
2021sep5,5
2021okt9,4
2021nov9,7
2021dec5,3
2022jan12,5
2022feb14,7
2022mrt12,3
2022apr10,9
2022mei6,2
2022jun5,3
2022jul3,6
2022aug2
2022sep2
2022okt0,9
2022nov2,4
2022dec9,5
2023jan5,4
2023feb2,6
2023mrt1,6
2023apr1,2
2023mei1,4
1) Gecorrigeerd voor koopdagen.
 

Sparen

Als onderdeel van het onderzoek naar consumentenvertrouwen wordt aan huishoudens gevraagd of ze sparen nu zinvol achten. Voor aanvang van de coronacrisis vond een meerderheid dat sparen minder zinvol was. Na de start van de crisis in het voorjaar van 2020 is dit beeld scherp veranderd en vond juist een ruime meerderheid van de respondenten het een goed moment om te sparen. Het percentage nam in 2021 wel af, om daarna weer te stijgen. 

Vinden consumenten sparen zinvol?
jaarmaandSparen zinvol (% positieve - negatieve reacties)
2018jun-4
2018jul-2
2018aug-7
2018sep-7
2018okt-4
2018nov-10
2018dec-12
2019jan-11
2019feb-4
2019mrt-5
2019apr-3
2019mei-7
2019jun-1
2019jul-9
2019aug-8
2019sep-27
2019okt-31
2019nov-25
2019dec-32
2020jan-26
2020feb-29
2020mrt-17
2020apr24
2020mei37
2020jun34
2020jul35
2020aug38
2020sep33
2020okt39
2020nov34
2020dec31
2021jan38
2021feb47
2021mrt37
2021apr29
2021mei18
2021jun19
2021jul8
2021aug19
2021sep9
2021okt10
2021nov9
2021dec9
2022jan8
2022feb0
2022mrt12
2022apr16
2022mei16
2022jun18
2022jul21
2022aug21
2022sep12
2022okt19
2022nov26
2022dec27
2023jan27
2023feb28
2023mrt24
2023apr26
2023mei28
2023jun26
2023jul34
 

Toename beschikbare inkomen

Het reëel beschikbare inkomen van huishoudens is de laatste jaren voortdurend toegenomen. Ook gedurende de coronacrisis kwam de toename niet onder de 1,5 procent per jaar. Vanaf begin 2022 loopt de toename wel terug. De reële, oftewel voor inflatie gecorrigeerde ontwikkeling van het beschikbaar inkomen wordt bepaald op basis van het voortschrijdend gemiddelde van vier kwartalen.

Reëel beschikbaar inkomen
jaarkwartaalInkomen (% volumemutatie)
2018eerste kwartaal1
2018tweede kwartaal1,5
2018derde kwartaal2,1
2018vierde kwartaal2,6
2019eerste kwartaal2,7
2019tweede kwartaal2,7
2019derde kwartaal2,2
2019vierde kwartaal2,4
2020eerste kwartaal2,8
2020tweede kwartaal2
2020derde kwartaal2,6
2020vierde kwartaal2,4
2021*eerste kwartaal1,6
2021*tweede kwartaal3,1
2021*derde kwartaal2,8
2021*vierde kwartaal2,3
2022*eerste kwartaal3
2022*tweede kwartaal2,2
2022*derde kwartaal2
2022*vierde kwartaal2
2023*eerste kwartaal1,7
* Voorlopige cijfers
 

Bijstandsuitkeringen

De ontwikkeling van de bijstand hangt sterk samen met de economie en de arbeidsmarkt. Vanaf het voorjaar van 2017 tot het eind van 2019 daalde het aantal ontvangers van een bijstandsuitkering bijna ononderbroken. Daarna was dit aantal een paar maanden min of meer stabiel, maar na het uitbreken van corona in maart liep het weer op waarbij er eind juli 2020 bijna 15 duizend meer personen met een bijstandsuitkering waren dan eind februari. Vanaf april 2021 nam het aantal bijstandsontvangers geleidelijk aan af. In 2023 lijkt het zich te stabiliseren.

Personen tot de AOW-leeftijd met bijstandsuitkering
jaarmaandPersonen met bijstand (x 1 000)
2017apr470,79
2017mei469,13
2017jun467,92
2017jul466,12
2017aug462,49
2017sep459,34
2017okt457,15
2017nov456,84
2017dec456,83
2018jan456,76
2018feb456,2
2018mrt455,42
2018apr452,83
2018mei450,55
2018jun447,65
2018jul444,87
2018aug439,96
2018sep435,83
2018okt433,34
2018nov432,49
2018dec432,46
2019jan432,55
2019feb432,09
2019mrt431,56
2019apr430,03
2019mei427,64
2019jun425,47
2019jul423,44
2019aug419,51
2019sep416,34
2019okt414,87
2019nov414,14
2019dec414,62
2020jan414,67
2020feb415,08
2020mrt421,3
2020apr427,22
2020mei429,5
2020jun429,85
2020jul429,88
2020aug426,57
2020sep424,4
2020okt424,89
2020nov425,54
2020dec428,03
2021jan429,2
2021feb430,29
2021mrt430,21
2021apr428,95
2021mei426,22
2021jun423,16
2021jul420,09
2021aug415,62
2021sep411,8
2021okt409,87
2021nov408,18
2021dec408,14
2022jan407,44
2022feb406,56
2022mrt405,86
2022apr404,68
2022mei403,05
2022jun401,71
2022jul400,35
2022aug398,27
2022sep396,68
2022okt395,82
2022nov396,17
2022dec396,72
2023jan**397,72
2023feb**398,66
2023mrt*397
2023apr*397
2023mei*397
* Voorlopige cijfers ** Nader voorlopige cijfers