Materiële welvaart

Een belangrijke maat voor de materiële welvaart is de consumptie. Door de verschillende coronamaatregelen waren veel winkels en horeca tijdens de crisis niet of beperkt toegankelijk. Hierdoor konden huishoudens veel minder uitgeven dan in de jaren hiervoor. Met het opheffen van de lockdowns herstelde ook de consumptie weer.

Sparen

Als onderdeel van het onderzoek naar consumentenvertrouwen wordt aan huishoudens gevraagd of ze sparen nu zinvol achten. Voor aanvang van de coronacrisis vond een meerderheid dat sparen minder zinvol was. Na de start van de crisis in het voorjaar van 2020 is dit beeld scherp veranderd en vond juist een ruime meerderheid van de respondenten het een goed moment om te sparen.

Toename beschikbare inkomen

Het reëel beschikbare inkomen van huishoudens is de laatste jaren voortdurend toegenomen. In 2020 was de toename 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De voor inflatie gecorrigeerde ontwikkeling van het beschikbaar inkomen wordt bepaald op basis van het voortschrijdend gemiddelde van vier kwartalen.

Bijstandsuitkeringen

De ontwikkeling van de bijstand hangt sterk samen met de economie en de arbeidsmarkt. Vanaf het voorjaar van 2017 tot het eind van 2019 daalde het aantal ontvangers van een bijstandsuitkering bijna ononderbroken. Daarna was dit aantal een paar maanden min of meer stabiel, maar na het uitbreken van corona in maart liep het weer op waarbij er eind juli 2020 bijna 15 duizend meer personen met een bijstandsuitkering waren dan eind februari. Vanaf april 2021 nam het aantal bijstandsontvangers geleidelijk aan af, met uitzondering van het eerste kwartaal van 2022.