Toelichting dashboard Welvaart in coronatijd

Het dashboard is geïnspireerd door de Monitor Brede welvaart & Sustainable Development Goals dat het CBS elk jaar in mei, ter gelegenheid van Verantwoordingsdag, uitbrengt. De editie van mei 2020 ging over verslagjaar 2019. Omdat de corona-crisis de realiteit inmiddels op veel terreinen sterk heeft beïnvloed, is besloten om een dashboard te maken dat de actuele situatie met betrekking tot onze welvaart zo goed als op dit moment mogelijk is weerspiegelt.

Het dashboard is nadrukkelijk geen ’update’ van het beeld van brede welvaart zoals dat in de Monitor wordt gepubliceerd. De Monitor kent een sterke theoretische onderbouwing en kijkt naar brede welvaart in de dimensies hier en nu, later en elders. De keuze aan thema’s en indicatoren is gebaseerd op bestaande raamwerken en de publicatie beschrijft meer dan 400 verschillende indicatoren. De keuze aan thema’s en indicatoren in het huidige dashboard is een pragmatische: welke indicatoren zeggen iets over de ontwikkelingen in onze maatschappij sinds de uitbraak van het coronavirus? Hiervoor zijn alleen indicatoren geschikt die wekelijks, maandelijks of per kwartaal worden gepubliceerd. Deze set van indicatoren is daardoor relatief beperkt van omvang. Wel is getracht een zo compleet mogelijk beeld te schetsen.