Toelichting dashboard Welvaart in coronatijd

Welvaart in coronatijd is ontwikkeld tijdens de coronacrisis. Het dashboard beoogde in één oogopslag duidelijk te maken hoe Nederland er op tal van aspecten voor stond. Naast de startpagina, waar die vele aspecten naast elkaar weergegeven zijn, waren er onderliggende pagina’s die per thema meer verdieping boden. Per 1 januari 2024 wordt geen van de onderliggende pagina’s meer geactualiseerd. Nu de coronacrisis voorbij is worden de pagina’s niet langer als relevant gezien. Bovendien bevatten sommige pagina’s statistieken die tijdelijk in een hogere frequentie zijn uitgebracht dan normaal, bijvoorbeeld kwartaalcijfers in plaats van jaarcijfers. Inmiddels is die frequentie vaak weer teruggeschroefd.

Het dashboard was geïnspireerd door de Monitor Brede welvaart & Sustainable Development Goals dat het CBS elk jaar in mei uitbrengt, ter gelegenheid van Verantwoordingsdag. Het dashboard was niet bedoeld als een officiële snelle raming van de brede welvaart. De Monitor kent een sterke theoretische onderbouwing en kijkt naar brede welvaart in de dimensies hier en nu, later en elders. De keuze aan thema’s en indicatoren is gebaseerd op bestaande raamwerken en de publicatie beschrijft meer dan 400 verschillende indicatoren. De keuze aan thema’s en indicatoren in Welvaart in coronatijd was een pragmatische: welke indicatoren zeiden iets over de maatschappelijk ontwikkelingen sinds de uitbraak van het coronavirus? Hiervoor waren alleen die indicatoren geschikt die wekelijks, maandelijks of per kwartaal werden gepubliceerd. Deze set van indicatoren was daardoor relatief beperkt van omvang. Wel werd getracht een zo compleet mogelijk beeld te schetsen.