Later

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de beschikbare hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie, en de gevolgen van de huidige brede welvaart daarvoor. Gekeken wordt naar economisch, natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal.

Samenvatting

Later: samenvatting

Hoe hebben de mogelijkheden van latere generaties zich ontwikkeld in de laatste acht jaar?

Thema's


Lees meer over