Werkenden

In het eerste kwartaal van 2024 hadden, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 9,8 miljoen mensen betaald werk. Dat is 73,3 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Na een ongekende daling van 166 duizend in het tweede kwartaal van 2020, in de coronatijd, nam het aantal werkenden elk kwartaal weer toe. De groei in het eerste kwartaal van 2024 was 17 duizend.


De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. In het tweede kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – kwam een abrupt einde aan de vrijwel voortdurende toename van de arbeidsparticipatie sinds het derde kwartaal van 2014. De nettoarbeidsparticipatie - dat is de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - daalde toen, in 2020, van 70,5 procent in het eerste kwartaal naar 69,1 procent in het tweede kwartaal. In de volgende kwartalen nam de participatie bijna elk kwartaal weer toe. Wel is deze groei recent wat afgevlakt. In het eerste kwartaal van 2024 was de arbeidsparticipatie 73,3 procent.

5,5 miljoen werkenden met een vaste arbeidsrelatie

In het eerste kwartaal van 2024 hadden 5,5 miljoen werkenden een vaste arbeidsrelatie, 12 duizend meer dan het kwartaal ervoor. 2,7 miljoen werknemers hadden een flexibele arbeidsrelatie, 2 duizend meer dan het voorgaande kwartaal. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 6 duizend toe en bedroeg 1,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2024.

5,1 miljoen werkten voltijds

Van iedereen die in het eerste kwartaal van 2024 betaald werk had, werkten er 5,1 miljoen in voltijd en 4,7 miljoen in deeltijd. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal voltijdwerkenden met 4 duizend en het aantal deeltijders met 14 duizend.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd