Corporate nieuws archief

Corparate

Filter op jaar:
 1. CBS maakt internationaal dashboard duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
 2. Factsheets Brede Welvaart bij departementale begrotingen op Prinsjesdag
 3. CBS onderzoekt krapte op de arbeidsmarkt
 4. CBS en Datalab Gelderland Oost bundelen de krachten
 5. Natuurstatistieken van groot belang voor nationaal en internationaal beleid
 6. CBS brengt digitale economie scherper in beeld
 7. Samenwerking CBS en Universiteit Maastricht kwaliteitsimpuls voor onderzoek
 8. Evaluatie ministeriële regeling en beleidsregel CBS
 9. Platform VESDI maakt logistieke transportdata toegankelijker voor beleid
 10. Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose
 11. CBS benoemt Huurman als hoofddirecteur Dataservices, research en innovatie
 12. Nederlandse volkstelling al 40 jaar digitaal
 13. CBS start haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden onderzoek toeslagenaffaire
 14. Prof. Piet Daas: ‘Kansen van big data benutten voor officiële statistiek’
 15. Karateka combineert topsport met statistisch onderzoek bij het CBS
 16. CBS zoekt enthousiaste stagiairs voor interessante opdrachten
 17. Kansrijke start: de eerste 1000 dagen van een kind
 18. Samenwerking CBS en Universiteit Utrecht bevordert innovatie
 19. CBS meet biodiversiteit op grote schaal
 20. De mogelijkheden van synthetische data in het statistisch domein
 21. Sensor Data Challenge 2023: innovatie met applied data science
 22. CBS-database brengt productieketens Nederlandse economie in kaart
 23. Internationaal naslagwerk bundelt kennis over bedrijfsstatistieken
 24. Directeur-Generaal Angelique Berg: ‘Maatschappelijke opgaven centraal’
 25. CBS publiceert Jaarplan 2023
 26. Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal
 27. Gezocht: onderzoekers met brede maatschappelijke interesse
 28. Business portal CBS: in 2024 eenvoudig data aanleveren door bedrijven
 29. COVID-19 pandemie: wat deed dat met de statistiek?
 30. Cijfers op de kaart: nieuwe CBS-visualisatie van regionale statistieken
 31. Studenten VONK MBO-opleiding uit Hoorn winnen ConjunctuurBekerStrijd
 32. CBS wijzigt frequentie publicatie-uitingen rond sterftecijfers
 33. CBS vermindert piekbelasting enquêtes voor bedrijven
 34. CBS en Zuyd Hogeschool Maastricht brengen thema duurzame voeding in kaart
 35. Wijzigingen in de statistiek van de internationale handel vanaf 2023
 36. CBS weegt vragen van partners over artificial intelligence zorgvuldig af
 37. Knappe koppen buigen zich over pittige wiskundeopgaven tijdens Olympiade
 38. CBS en TNO brengen energiearmoede huishoudens in kaart
 39. Wat doet het CBS?
 40. Schade Watersnoodramp 1953 in kaart gebracht door CBS
 41. Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming