Wisselingen in Directieberaad CBS

Wim van Nunspeet
© Ann-Sophie Falter
Wim van Nunspeet neemt per 1 juli 2024 afscheid van het CBS in verband met zijn pensionering. Hij is bijna 40 jaar werkzaam geweest bij het CBS en heeft vele managementfuncties vervuld. Hij sluit zijn loopbaan af als hoofddirecteur Bedrijfsvoering en IT, Chief Information Officer en tevens plaatsvervangend Directeur-Generaal.

Directeur-Generaal Angelique Berg: ‘Wim heeft een lange loopbaan bij het CBS achter de rug en is ongelooflijk belangrijk geweest voor onze organisatie. Zijn kennis, manier van doen, maar zeker ook zijn persoonlijkheid hebben het CBS richting gegeven. We gaan hem bij het CBS missen, maar gunnen hem deze mooie nieuwe levensfase’.

Benoeming Huurman tot plaatsvervangend Directeur-Generaal

Met ingang van 1 juli 2024 wordt Joost Huurman benoemd tot plaatsvervangend Directeur-Generaal. Huurman gaat deze rol vervullen naast zijn rol als hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie. Hij is tevens vestigingsdirecteur Heerlen.

Directeur-Generaal Angelique Berg ‘Mooi om weer een team te vormen met een ervaren CBS-er en ook heel goed dat de nieuwe plaatsvervangend Directeur-Generaal Heerlen als standplaats heeft. Ik wens Joost alle succes toe en zie uit naar de samenwerking’.

Joost Huurman
© Ann-Sophie Falther

Benoemingen Bruinsma en Logtenberg

Met ingang van 1 juli 2024 worden Erik Bruinsma en Erik Logtenberg benoemd tot respectievelijk hoofddirecteur Bedrijfsvoering en Strategie en hoofddirecteur IT en CIO.

Bruinsma is op dit moment directeur Strategie en Bestuursadvisering en in die rol ook lid van het Directieberaad van het CBS.

Logtenberg is op dit moment werkzaam bij het CBS als directeur Informatietechnologie. Met de benoeming tot hoofddirecteur IT en CIO wordt hij lid van het Directieberaad van het CBS en zal hij de rol van Chief Information Officer gaan vervullen. De hoofddirectie IT en CIO krijgt hiermee een directe vertegenwoordiging in het Directieberaad, hetgeen past bij het strategisch belang voor het CBS.

Erik Logtenberg
© Ann Sophie Falter
Directeur-generaal Berg zegt blij te zijn met de directe vertegenwoordiging van de hoofddirectie IT en CIO in het DB. ‘De afgelopen jaren is het fundament gelegd voor de strategische ontwikkeling van het IT-landschap van het CBS. Daar heeft Erik Logtenberg al een belangrijke bijdrage aan geleverd; ik heb er alle vertrouwen in dat hij vanuit zijn rol als hoofddirecteur die stappen een goed vervolg gaat geven.

Erik Bruinsma heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan de directie Strategie en Bestuursadvisering en gaat nu zijn aandachtsgebied uitbreiden met alle belangrijke onderwerpen van de Bedrijfsvoering. Heel fijn dat hij dit kan en wil oppakken, daar ben ik heel blij mee’.

Erik Bruinsma
© Ann-Sophie Falter