ISCED

De International Standard Classification of Education (ISCED) is de internationale onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen. Er zijn van de ISCED verschillende versies beschikbaar.

De ISCED 2011 is de actuele internationale onderwijsindeling naar niveau. Deze classificatie is in november 2011 in zijn definitieve vorm aangenomen in de UNESCO general conference als de gereviseerde opvolger van de ISCED 1997. Een belangrijk verschil met de ISCED 1997 is dat er in de ISCED 2011 binnen het tertiair vier niveaus worden onderscheiden, ISCED 5-8. In de ISCED 1997 werden er binnen het tertiair onderwijs maar twee niveaus onderscheiden, ISCED 5 en 6.

Tijdens de revisie van de ISCED 1997 is besloten de internationale indeling naar richting van het onderwijs te reviseren in een apart proces, als een onafhankelijke maar wel aan de ISCED 2011 gerelateerde onderwijsindeling. Dit heeft geleid tot publicatie van de ISCED-F 2013 in 2014.

Sinds de invoering van de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) hanteert het CBS de ISCED-F 2013 als de standaard voor het meten van onderwijsrichting in plaats van de richtingindeling van de SOI 2006.

Om een internationaal uniforme interpretatie van de ISCED classificaties te bevorderen zijn er handleidingen beschikbaar gesteld door de UNESCO.