ISCED 1997 richting mbo

In 1997 is door de UNESCO een nieuwe International Standard Classification of Education (ISCED) vastgesteld. Deze classificatie maakt het mogelijk onderwijsprogramma’s internationaal te vergelijken. De ISCED 1997 bevat onder meer een indeling naar opleidingsrichting.
 
Bij de toepassing van de ISCED op het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland is de naamgeving van de categorieën aangepast aan de namen van opleidingen in het mbo. De oorspronkelijke omschrijvingen zijn namelijk sterk gericht op het hoger onderwijs. Naast de hoofdindeling in acht ISCED-gebieden is door het CBS voor publicatiedoeleinden een gedetailleerde indeling met 46 opleidingsrichtingen samengesteld. Bij beide indelingen gaat het steeds om een bundeling van opleidingen die qua richting in het onderwijs nauw aan elkaar verwant zijn. Voor de gedetailleerde publicatie-indeling zijn ISCED-codes op het meest verfijnde (drie-digit)niveau samengevoegd dan wel uitgesplitst. Dat laatste is in bijgevoegd schema te zien aan de vierde digit in de kolom met CBS-codes.