ISCED 1997 richting ho

© Hollandse Hoogte

In 1997 is door de Unesco een nieuwe International Standard Classification of Education (ISCED) vastgesteld. Deze classificatie maakt het mogelijk onderwijsprogramma's internationaal te vergelijken. De ISCED bevat onder meer een indeling naar studierichting.

Bij de toepassing van de ISCED op het hoger onderwijs in Nederland zijn een drietal steeds verder uitgesplitste indelingen gehanteerd. Deze zijn weergegeven in bijgevoegd schema.

Naast de hoofdindeling met 8 ISCED-gebieden gaat het om een beknopte en een gedetailleerde indeling met respectievelijk 25 en 76 ISCED-gebieden. Bij elk gebied hoort een officiële code van een, twee of drie posities.

Het CBS heeft vervolgens de gedetailleerde ISCED-gebieden nog verder uitgesplitst. Bij deze verfijnde indeling zijn binnen het hoger onderwijs 187 studierichtingen onderscheiden. Aan deze clusters zijn door het CBS codes van vijf posities toegekend. Daarbij komen de eerste drie posities overeen met de code van het ISCED-gebied waartoe de betreffende studierichting behoort.

Bij alle indelingen van de ISCED gaat het steeds om een bundeling van opleidingen die qua richting in het onderwijs nauw aan elkaar verwant zijn.