ISCED-F 2013 richting

Leraar staat voor de klas en de kinderen hebben hun hand omhoog

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de internationale classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de Unesco.

Met ingang van 2016 levert het CBS informatie aan Unesco, OESO en Eurostat conform de Unesco-handleiding van de ISCED-F 2013.

Het CBS heeft met ingang van de invoering van de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) besloten om de ISCED-F 2013 ook te gebruiken als basis voor de nationale richtingindeling van de SOI.

In de ISCED-classificatie die het CBS gebruikt voor internationale en nationale statistische doeleinden worden opleidingen gegroepeerd op basis van inhoudelijke verwantschap. Dit gebeurt op vier niveaus: hoofdgroep (broad field), subgroep (narrow field), detailgroep (detailed field) en rubriek. De hoofdgroepen, subgroepen en detailgroepen maken deel uit van de internationale ISCED-F 2013 classificatie. De rubrieken zijn een meer gedetailleerde CBS-eigen uitsplitsing van de detailgroepen.

Op dit moment wordt door het CBS de gereviseerde opvolger van de SOI 2016, de SOI 2021 gebruikt als standaard voor het indelen van opleidingen naar niveau en richting. In het eerste hoofdstuk van de methodologische toelichting op de SOI 2021 is toegelicht hoe het Nederlandse onderwijs is ingepast in de richtingindeling van de ISCED-F 2013.