Leraar staat voor de klas en de kinderen hebben hun hand omhoog

ISCED-F 2013 richting

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de internationale classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de Unesco.

ISCED-F 2013 is ontworpen als een 3-traps hiërarchische richtingindeling in broad, narrow en detailed fields. Van broad naar detailed fields neemt het detail toe. Er worden 11 broad fields, 32 narrow fields en 93 detailed fields onderscheiden.

Met ingang van 2016 levert het CBS informatie aan Unesco, OESO en Eurostat conform de Unesco-handleiding van de ISCED-F 2013.

Het CBS heeft met ingang van de implementatie van de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) besloten om de nationale richtingindeling te baseren op de ISCED-F 2013. In het eerste hoofdstuk van de methodologische toelichting van de SOI 2016 is toegelicht hoe het Nederlandse onderwijs is ingepast in de richtingindeling van de ISCED-F 2013.