ISCED-F 2013 richting

Met ingang van 2016 levert het CBS informatie aan Unesco, OESO en Eurostat conform de UNESCO-handleiding van de ISCED-F 2013.

Het CBS heeft met ingang van de implementatie van de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) besloten om de nationale richtingindeling te baseren op de ISCED-F 2013. In het eerste hoofdstuk van de methodologische toelichting van de SOI 2016 is toegelicht hoe het Nederlandse onderwijs is ingepast in de richtingindeling van de ISCED-F 2013.