Niveau ISCED 1997

Het CBS leverde vanaf 1999 tot en met 2013 informatie aan Unesco, OESO en Eurostat conform de UNESCO-handleiding van de ISCED 1997.

In de ISCED 1997 worden opleidingen ingedeeld naar niveau en richting en verder nog naar:

  • gerichtheid van de opleidingen op doorstroming naar vervolgonderwijs en/of toetreding tot de arbeidsmarkt (destination)
  • aandeel beroeps- versus algemeen onderwijs
  • duur van de opleiding
  • eerste en volgende diploma's in het hoger onderwijs
  • het kenmerk duaal onderwijs

In deze notitie wordt beschreven hoe het Nederlandse onderwijssysteem is ingedeeld naar level en destination. Ook is aangegeven welke additionele indelingen worden toegepast (m.u.v. de ISCED-richting).