Niveau ISCED 2011

© ANP

Het CBS levert vanaf 2014 informatie aan Unesco, OESO en Eurostat conform de OESO-handleiding van de ISCED 2011.

In de ISCED 2011 wordt het Nederlandse onderwijs ingedeeld naar niveau en diverse andere kenmerken van het onderwijs, zoals toegang tot vervolgonderwijs of de beroepsgerichte versus algemene gerichtheid van het onderwijs. De ISCED 2011 hanteert een 3-digit-codeersysteem waarbij de 1e digit gebruikt wordt voor het niveau van het onderwijs, en waarbinnen verder gedifferentieerd wordt naar categorieën en subcategorieën op grond van diverse kenmerken die kunnen verschillen per niveau.

In de toelichting op de inpassing van het Nederlandse onderwijs in de ISCED 2011 wordt hier op ingegaan en worden de belangrijkste verschillen met de ISCED 1997, de voorloper van de ISCED 2011 toegelicht.