Uitvoer goederen en diensten

De uitvoer betreft alle goederen en diensten die vanuit Nederland aan het buitenland worden geleverd.

Vul in: %-volumemutatie van de uitvoer goederen en diensten t.o.v. jaar eerder in 1 decimaal.

Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd (uitvoer Nederlands product), maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen (wederuitvoer). De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers.

Het CBS publiceert cijfers van de uitvoer per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken, wordt naast de waarde van de uitvoer het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs, dus met de reële ontwikkeling. De prijzen van de uitgevoerde producten kunnen namelijk nogal sterk fluctueren door de tijd heen.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2022 met 4,5 procent in vergelijking met 2021. Er zijn vooral meer diensten uitgevoerd. Hieronder vallen ook de uitgaven van toeristen in Nederland. Bij de goederen was vooral de export van (elektrotechnische) machines en apparaten hoger. Ook werden er meer voedingsmiddelen en chemische producten uitgevoerd.

Uitvoer goederen en diensten (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20132,5
20144,5
20157,4
20161,7
20176,5
20184,3
20192
2020-4,3
20218
20224,5