Inflatie

© ANP

De inflatie is de jaar-op-jaarmutatie van de consumentenprijsindex (CPI) en geeft aan hoeveel duurder het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd.

Vul in: de jaar-op-jaarmutatie van de consumentenprijsindex in 1 decimaal.

De CPI geeft het prijsverloop weer van een mandje goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Hoe meer er gemiddeld aan een product besteed wordt, hoe zwaarder het meetelt in de CPI. Zo tellen de kosten van huisvesting, energie en water het zwaarst mee. Eten en drinken (alcoholvrij) is goed voor ruim 10 procent van het mandje. Het CBS berekent elke maand de consumentenprijsindex.

Het economisch herstel na de coronarecessie en de oorlog in Oekraïne leidden in 2022 tot een uitzonderlijke hoge inflatie van gemiddeld 10,0 procent. De inflatie in 2022 was de hoogste na 1975. In dat jaar waren consumentengoederen en diensten gemiddeld 10,2 procent duurder dan een jaar eerder. Hoewel de inflatie in de loop van 2022 verbreedde naar andere producten zoals voeding, droeg vooral de snelle prijsstijging van energie bij aan de hoge inflatie.

Consumentenprijsindex (CPI)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20132,5
20141
20150,6
20160,3
20171,4
20181,7
20192,6
20201,3
20212,7
202210