Consumptie huishoudens

© ANP

Onder de consumptie van huishoudens vallen de meeste bestedingen aan goederen en diensten die huishoudens doen. Denk hierbij aan uitgaven aan eten, kleding, meubels, elektronica, benzine, water, gas en elektriciteit, uitgaven in de horeca, enzovoort.

Vul in: %-volumemutatie van de consumptieve bestedingen van huishoudens t.o.v. jaar eerder in 1 decimaal.

Het CBS publiceert cijfers over de consumptie per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken wordt naast de waarde van de consumptie het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs. De prijzen van goederen en diensten kunnen namelijk sterk schommelen.

Huishoudens hebben in 2022, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 6,6 procent meer besteed dan in 2021. Ze gaven meer uit aan diensten zoals horeca, recreatie, cultuur, vervoer en communicatie, maar minder aan goederen. Dat hangt samen met feit dat in 2022 bijna het hele jaar de samenleving weer ‘open’ was. In 2021 gold in vijf van de twaalf maanden een harde lockdown. Consumenten gaven toen minder uit aan diensten omdat die niet of nauwelijks beschikbaar waren.

Consumptie door huishoudens (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2013-1
20140,4
20152
20161,1
20172,1
20182,2
20190,9
2020-6,4
20214,3
20226,6