Investeringen

© Hollandse Hoogte

Onder investeringen vallen de uitgaven aan productiemiddelen die langer dan een jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gebouwen, woningen, infrastructuur, vervoermiddelen of machines.

Vul in: %-volumemutatie van de bruto investeringen in vaste activa t.o.v. jaar eerder in 1 decimaal.

Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals grondstoffen, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

Het CBS publiceert cijfers over de investeringen per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken wordt naast de waarde van de investeringen ook het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs. De prijzen van goederen en diensten kunnen namelijk sterk schommelen.

In 2022 zijn de investeringen in vaste activa met 1,8 procent gegroeid. Er werd vooral meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen. Ook de investeringen in woningen, machines, software en R&D waren hoger dan in 2021.

Bruto investeringen in vaste activa (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2013-1,6
2014-2,4
201529
2016-7,3
20174,2
20183,6
20196,2
2020-2,6
20212,9
20221,8