Economische groei

winkelstraat
© ANP

De economische groei wordt bepaald met behulp van het binnenlands bruto product (bbp). Het bbp is een maat voor de omvang van de economie en gelijk aan de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten.

Vul in: %-volumemutatie van het bbp t.o.v. jaar eerder in 1 decimaal.

Wat is toegevoegde waarde? Dit is de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten, minus de waarde van wat er bij de productie is verbruikt (het zogenoemde intermediair verbruik). Het verbruik bij de productie bestaat niet alleen uit goederen zoals grondstoffen en halffabricaten (bijvoorbeeld auto-onderdelen), maar ook uit diensten zoals ingekocht automatiseringswerk en ingehuurd (uitzend)personeel.

Het bbp kan via de productie worden berekend, maar ook via de inkomens of de bestedingen. Volgens deze laatste methode is het bruto binnenlands product gelijk aan de som van de consumptie door huishoudens, de consumptie door de overheid, de investeringen en de uitvoer, minus de invoer.

Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken wordt naast de waarde van het bbp het volume bepaald. Het volume is de waarde gecorrigeerd voor veranderingen in prijs. De prijzen van goederen en diensten kunnen namelijk sterk schommelen.

Bij een economische krimp, zoals in 2020, is de omvang van de economie (ofwel het bbp) kleiner dan in het jaar ervoor. De economische groei of krimp in een jaar is de procentuele verandering van het volume van het bbp ten opzichte van een jaar eerder. Het CBS berekent elk kwartaal het bbp.

De Nederlandse economie is in 2022, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, met 4,3 procent gegroeid. Dat was minder dan in 2021, toen de economie met 6,2 procent groeide. Twee jaar op rij met deze groeicijfers is deze eeuw nog niet voorgekomen. Nadat de Nederlandse economie in 2020 en 2021 werd belemmerd door de coronapandemie, was 2022 het eerste jaar dat grotendeels vrij was van coronamaatregelen. De economische ontwikkeling werd echter verstoord door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie.

Bruto binnenlands product (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2013-0,1
20141,4
20152
20162,2
20172,9
20182,4
20192
2020-3,9
20216,2
20224,3