Werklozen

© ANP

Volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) is iemand werkloos als hij tussen 15 en 75 jaar is, geen betaald werk heeft, actief op zoek is en beschikbaar is voor werk.

Vul in: de mutatie van het aantal werklozen in een jaar ten opzichte van een jaar eerder in duizendtallen.

De werkloosheid is in 2022 verder afgenomen en bereikte een nieuw laagterecord. Er waren gemiddeld 350 duizend werklozen, 58 duizend minder dan in 2021. In 2014 bereikte de werkloosheid een piek met 762 duizend.

Het werkloosheidspercentage daalde van 4,2 procent in 2021 naar 3,5 procent in 2022. Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Werkoze beroepsbevolking (Internationale definitie)
 x 1 000
2013754
2014762
2015724
2016646
2017546
2018459
2019423
2020465
2021408
2022350