Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningenDeze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven en zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn te vinden onder Aanvullende detailgegevens. De gegevens worden weergegeven in de procentuele waarde-, volume- en prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar en ten opzichte van de vorige periode.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2016 zijn definitief. Gegevens van 2017, 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De gegevens van de eerste raming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Correcties per 14 augustus 2019:
In de vorige versie werden de kwartaalgegevens van de splitsing van de bruto investeringen in vaste activa naar sector, naar type van activa en naar bedrijfstak van bestemming in de periode 2016-2019 onjuist berekend. In deze versie is dat gecorrigeerd.

Correcties per 24 juni 2019:
De cijfers van de consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de categorieën voedingsmiddelen, dranken en tabak, kleding en textiel, schoenen en lederwaren zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Soort mutaties Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (%) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (waarde uitgedrukt als % van het bbp) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (%) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (%)
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2005 2,1 . 5,4 1,0 0,9 1,2 3,3 4,5 -2,0 -0,1 5,8 6,0 4,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2006 3,5 . 7,7 2,5 -0,2 8,3 7,0 6,6 8,4 -0,2 7,2 8,2 3,7
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2008 2,2 . -0,7 1,7 0,9 3,2 -3,0 -4,4 4,1 0,0 1,6 0,6 5,4
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 -3,7 . -7,8 0,3 -1,9 4,7 -8,6 -11,4 4,4 -0,7 -8,6 -10,1 -3,2
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 1,3 . 8,5 0,4 0,1 0,9 -6,8 -7,5 -4,0 0,4 9,7 11,1 5,5
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2011 1,6 . 3,9 -0,1 0,1 -0,4 4,9 6,6 -1,3 -0,2 5,2 5,0 5,6
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 -1,0 . 2,2 -1,1 -1,1 -1,2 -6,3 -5,9 -7,8 -0,1 3,3 3,1 3,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 -0,1 . 2,2 -0,6 -1,0 0,0 -1,6 -1,2 -3,1 0,1 2,5 1,9 4,6
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2014 1,4 . 3,3 0,4 0,4 0,6 -2,4 -2,1 -3,5 0,3 4,5 3,1 9,6
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2015 2,0 . 14,5 1,2 2,0 -0,1 29,0 35,0 4,8 0,4 7,4 5,1 14,6
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2016 2,2 . -2,0 1,2 1,1 1,3 -7,3 -8,8 0,7 0,5 1,7 4,4 -5,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2017* 2,9 . 6,2 1,7 2,1 0,9 4,2 4,8 1,6 0,5 6,5 6,0 8,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2018* 2,6 . 3,3 2,1 2,3 1,6 3,2 4,2 -1,6 0,3 3,7 3,2 5,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens