Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen geeft informatie over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie.

Vul in: de stand van het consumentenvertrouwen in december (in gehele getallen).

Consumenten worden gevraagd naar hun oordeel over hun huidige financiële situatie in de afgelopen 12 maanden, hun financiële situatie in de komende 12 maanden, of ze het een gunstig moment vinden voor het doen van grote aankopen, de economische situatie in de afgelopen 12 maanden en economische situatie in de komende 12 maanden. Van iedere vraag wordt het saldo van positieve en negatieve antwoorden in procenten van het totaal aantal antwoorden bepaald. Het consumentenvertrouwen is het rekenkundig gemiddelde van deze vijf deelvragen.

Het consumentenvertrouwen in december 2022 kwam uit op -52. Na de coronaklap in maart 2020 klapte het vertrouwen in elkaar. Vervolgens begon in het laatste kwartaal van 2020 het vertrouwen enigszins te herstellen. Per saldo bleven consumenten echter negatief.

Toen de inflatie aan het eind van 2021 begon op te lopen, zette het consumentenvertrouwen opnieuw een daling in. Door de oorlog in Oekraïne steeg de inflatie in 2022 naar recordhoogtes en daalde het consumentenvertrouwen in september en oktober 2022 naar het laagste niveau (-59) ooit. Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Consumentenvertrouwen, december
 Gemiddelde van de deelvragen (gemiddelde van de deelvragen)
2013-11
2014-4
201513
201621
201725
20189
2019-2
2020-19
2021-26
2022-52