© Hollandse Hoogte

Investeringen

Het CBS verstaat onder investeringen: uitgaven aan bedrijfsgebouwen, woningen, machines en vervoermiddelen, zogenaamde “geproduceerde activa”. Investeringen zijn gericht op een doel dat op langere termijn wordt behaald. Niet alleen bedrijven investeren, maar huishoudens ook. Een nieuw huis kopen of het dak van je huis vervangen zijn ook investeringen. Investeringen van de overheid, bijvoorbeeld in wegen, hoef je in de gevraagde voorspelling niet mee te nemen.

Het CBS publiceert cijfers over de investeringen per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken wordt naast de waarde van de investeringen ook het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs. De prijzen van goederen en diensten kunnen namelijk sterk schommelen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden berekend van het volume van de bruto-investeringen in vaste activa door bedrijven en huishoudens ten opzichte van een jaar eerder.

In 2020 zijn de bedrijfsinvesteringen in vaste activa met 5,3 procent gekrompen. Er werd vooral minder geïnvesteerd in vervoermiddelen zoals personenauto’s, vrachtwagens en vliegtuigen. Daarnaast werd er ook minder geïnvesteerd in woningen en bedrijfsgebouwen. De investeringen in infrastructuur en computers groeiden wel.

In 2021 volgde een gedeeltelijk herstel en zijn de investeringen in vaste activa met 4,8 procent gegroeid. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, machines, bedrijfsgebouwen, software en computers. De investeringen in personenauto’s waren lager dan in 2020.

Investeringen in vaste activa, bedrijven en huishoudens (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20054,5
20066,6
200718
2008-4,4
2009-11,4
2010-7,5
20116,6
2012-5,9
2013-1,2
2014-2,1
201535
2016-8,8
20174,8
20183,9
20197
2020*-5,3
2021*4,8
* voorlopig