Zoekresultaten

325 resultaten voor keyword:bouw
325 resultaten voor keyword:bouw

Pagina 1 van 13

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen

Cijfers

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming

Cijfers

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder

Cijfers

Investeringen krimpen met ruim 3 procent in januari

In januari 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,4 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen krimpen met ruim 8 procent in december

In december 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,1 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)

Cijfers

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 2015 = 100

Cijfers

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

seizoengecorrigerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures totalen

Cijfers

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Investeringen krimpen met bijna 4 procent in november

In november 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,6 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen groeien met 2,5 procent in oktober

In oktober 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,5 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen krimpen met bijna 2 procent in september

In september 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,6 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen

Omzet bouw ruim 6 procent hoger in het derde kwartaal 2023

De omzet in de bouw was het derde kwartaal 6,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen nam met 27 procent af tot 11,2 duizend.

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 6 procent in augustus

In juli 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,3 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Bouwnijverheid groeit sterker dan Nederlandse economie

De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid nam tussen het tweede kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal van 2023 met 6,7 procent toe. Daarmee was de groei sterker dan de groei van de Nederlandse...

Artikelen

De Nederlandse bouwnijverheid in onzekere tijden, 2019-2023

De toegevoegde waarde van de bouw is tussen 2019 en 2022 gegroeid, maar wel minder sterk dan in de periode daaraan voorafgaand. Binnen de bouw behaalde de gespecialiseerde bouw in 2022 de sterkste...

Publicaties

Investeringen groeien met ruim 3 procent in juli

In juli 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,3 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen groeien met 7 procent in juni

In juni 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Omzet bouw bijna 8 procent hoger in tweede kwartaal 2023

De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2023 met 7,7 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen daalde met 5 procent naar 15,1 duizend.

Artikelen

Investeringen groeien met bijna 7 procent in mei

In mei 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,9 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen krimpen met ruim 2 procent in april

In april 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,4 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in woningen.

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 4 procent in maart

In maart 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,4 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken

Cijfers