Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand


De uitkomsten betreffen de indexcijfers en de jaar-op-jaar-ontwikkelingen van het volume van de bruto-investeringen in materiële vaste activa. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. Onder de investeringen in materiële vaste activa vallen de uitgaven door vennootschappen, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk en overheid aan geproduceerde materiële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Investeringen in immateriële vaste activa (onderzoek en ontwikkeling, software, licenties e.d.) zijn niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2004.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2020:
De cijfers over mei 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over januari 2017 tot en met april 2020 zijn bijgesteld vanwege de aanpassing aan de nationale rekeningen 2019.

De cijfers kunnen worden bijgesteld door het beschikbaar komen van nieuwe en bijgestelde broninformatie. Bovendien worden de maandcijfers aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer zeven weken na de verslagperiode.

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Perioden Volume-index (2015=100) Volumeontwikkeling t.o.v. jaar eerder (%)
2019 juni* 126,6 -0,7
2019 juli* 118,4 4,3
2019 augustus* 85,7 0,2
2019 september* 134,1 7,1
2019 oktober* 139,3 4,0
2019 november* 137,9 3,0
2019 december* 103,9 7,6
2020 januari* 130,4 2,6
2020 februari* 123,3 3,1
2020 maart* 129,7 2,2
2020 april* 117,6 -11,6
2020 mei* 108,5 -18,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens