Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.

Man en kind lopen lang huizen aan het water
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Personen tot de AOW-leeftijd met opbouw van AOW-aanspraken, uitgesplitst naar actieve/niet-actieve opbouw, leeftijd en migratieachtergrond, stand ultimo jaar in de periode 2015-2020.
Maatwerktabel gepubliceerd bij het nieuwsbericht over personen met opbouw van AOW-aanspraken, gepubliceerd op 21 april 2022.