Actieve/niet-actieve AOW-opbouw

In de groep met AOW-aanspraken kan onderscheid worden gemaakt naar personen die in Nederland wonen of gelijkgestelden hieraan en personen die in het buitenland wonen. Bij in Nederland wonende/gelijkgestelde personen is er sprake van actieve AOW-opbouw. Onder gelijkgestelden worden personen verstaan die wel actief opbouwen maar niet in Nederland wonen. Voorbeelden zijn personen die net over de grens wonen en in Nederland werken of personen die tijdelijk in het buitenland verblijven voor een studie, maar daar niet werken.
Of een aanspraak actief of niet actief is qua opbouw is ten eerste bepaald door te kijken of degene met de aanspraak in de BRP (Basisregistratie Personen) voorkomt op de peildatum in een verslagjaar en al dan niet een adres heeft in Nederland. Indien er een adres was, dan is het een actieve aanspraak. Voor degenen die niet voorkomen in de BRP is de status bepaald aan de hand van informatie aangeleverd door de Sociale Verzekeringsbank.