AOW-opbouwpercentage

Hoeveel AOW iemand uiteindelijk zal opbouwen is afhankelijk van hoeveel jaren iemand gewerkt of gewoond heeft in Nederland, oftewel voor AOW verzekerd is geweest. De AOW-opbouw is volledig wanneer een persoon vijftig jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd verzekerd is geweest. Voor elk jaar dat iemand niet in Nederland woonde of werkte, wordt er 2 procent minder AOW opgebouwd. Eenmaal gemiste jaren aan AOW-opbouw zijn niet meer in te halen, maar kunnen eventueel wel vrijwillig worden bijverzekerd.

De cijfers die in het artikel genoemd worden gaan over het relatieve percentage aan opbouw AOW. Dat is het percentage aan jaren dat een persoon AOW heeft opgebouwd ten opzichte van het aantal jaren dat de persoon maximaal kon opbouwen tot de peildatum. Bijvoorbeeld: iemand die op het peilmoment 56 jaar is en altijd in Nederland heeft gewoond, heeft - afhankelijk van de geldende AOW-leeftijd - ongeveer 40 jaar AOW kunnen opbouwen en heeft daarmee een opbouwpercentage van 100. Daarentegen mist iemand van 56 jaar die pas vanaf zijn 46e in Nederland woont, 30 van de 40 jaar AOW-opbouw en komt met de 10 jaren waarin wel AOW is opgebouwd, op een percentage van 25.