Opbouw Nederlands pensioenstelstel

Het Nederlandse pensioenstelsel heeft drie pijlers. De eerste pijler is de AOW (Algemene Ouderdomswet), de tweede het arbeidsgerelateerde collectieve ouderdomspensioen en de derde het kapitaal dat ontstaat door individuele pensioenopbouw. Dit bericht gaat over aanspraken op de AOW die worden opgebouwd door mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.