Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:AOW-inkomens
26 resultaten voor keyword:AOW-inkomens

Pagina 1 van 2

Babyboomers zorgen voor flinke stijging AOW-uitgaven

In de eerste helft van 2011 heeft de Nederlandse overheid 15,8 miljard euro uitgegeven aan AOW. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Groei AOW-uitkeringen in stroomversnelling door babyboomers

Eind april 2011 werden 2,9 miljoen uitkeringen verstrekt in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit zijn er bijna 14 duizend meer dan in maart 2011.

Artikelen

Sterke groei bijstand aan 65-plussers

Eind juni 2011 gingen er 40 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens. Dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden.

Artikelen

Een op de tien AOW-uitkeringen naar het buitenland

Een deel van de Nederlandse sociale uitkeringen wordt uitgekeerd buiten Nederland. Dit komt het meest voor bij de AOW, waarvan 10 procent naar het buitenland gaat.

Artikelen

Vergrijzing stuwt AOW-uitgaven op

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013. Aan het einde van 2013 ontvingen ruim 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering. Een op de tien...

Artikelen

Minder AOW-uitkeringen in januari door wetswijziging

Eind januari 2013 werden er ruim 3,1 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er bijna 12 duizend minder dan in december 2012. Dit komt door het verhogen van de AOW-leeftijd met één maand per 1...

Artikelen

Vooronderzoek AOW kostendelersnorm

Of het mogelijk is de gevolgen van de invoering van de AOW kostendelersnorm kwantitatief te onderbouwen.

Cijfers

AOW’ers met aanvullend pensioen, 2011-2017

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.

Cijfers

Uitgaven AOW blijven onverminderd stijgen

In de eerste helft van 2010 is ruim 500 miljoen euro meer uitgegeven aan de AOW dan in het eerste halfjaar van 2009. Eind juni 2010 ontvingen bijna 2,9 miljoen personen een AOW-uitkering.

Artikelen

Overheidstekort naar 2,5 procent

Het overheidstekort is over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bbp. Dit is ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent. Over 2012 was het tekort nog 4,1...

Artikelen
Artikelen

Inkomensongelijkheid neemt nauwelijks af door toelage voor uitkeringsontvangers

Wanneer ontvangers van een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering eenmalig een toelage van de overheid zouden ontvangen, heeft dat maar beperkt effect op de...

Artikelen

Aantal personen die actief AOW-aanspraken opbouwen iets gestegen

Eind 2020 waren er bijna 14,2 miljoen personen tot de AOW-leeftijd die aanspraken AOW (Algemene Ouderdomswet) hebben opgebouwd.

Artikelen

Een op de vijf huishoudens heeft een uitkering

Eind 2008 werd in 1,2 miljoen huishoudens aanspraak gemaakt op ten minste één uitkering in het kader van de sociale zekerheid. Dat betekent dat een op de vijf huishoudens in Nederland een Anw-,...

Artikelen

Aanvullend inkomen en vermogen van doorwerkende AOW-ers

Welvaartsindicatoren van alleenstaanden en paren met AOW-gerechtigde leeftijd, 2011 t/m 2018

Cijfers

Personen met AOW en een aanvullend pensioen 2004

Aantal personen in Nederland dat in 2004 een AOW-uitkering ontving en het aandeel daarvan met aanvullend pensioen. De gegevens zijn afkomstig uit het Inkomenspanelonderzoek 2004.

Cijfers

Sterke groei onvolledige AOW-uitkeringen

In december 2008 waren er 464 duizend onvolledige AOW-uitkeringen. Dit is 17 procent van het totaal aantal AOW-uitkeringen. Het aantal onvolledige AOW-uitkeringen is de afgelopen twintig jaar meer...

Artikelen

AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog

Inwoners met een migratieachtergrond bouwen hogere aanspraken op de AOW op.

Artikelen

Uitgaven voor sociale uitkeringen nemen verder toe

De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de...

Artikelen

Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de twintig.

Artikelen

Koopkracht blijft in doorsnee stijgen

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2015 met 1,1 procent toegenomen.

Artikelen

Herziene versie: Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de vijftien. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland steeg in tien jaar tijd met ruim 80...

Artikelen
Artikelen