Geboorteland

Of een persoon geboren is in Nederland of in het buitenland is afgeleid van de (oude) indeling naar migratieachtergrond: geen migratieachtergrond, 1e generatie en 2e generatie. Personen die (volgens de oude indeling) behoren tot de groep zonder migratieachtergrond, zijn personen waarvan beide ouders zijn geboren in Nederland. Daar valt ook een kleine groep personen onder die zelf niet geboren zijn in Nederland. Personen die behoren tot de 1e generatie zijn personen geboren in het buitenland en waarbij één of beide ouders eveneens geboren zijn in het buitenland. Tot de 2e generatie behoren personen die wel in Nederland zijn geboren, maar waarvan één of beide ouders in het buitenland zijn geboren. In dit nieuwsbericht worden tot personen geboren in het buitenland gerekend de personen die behoren tot de 1e generatie. De overige personen worden gezien als geboren in Nederland, behalve degenen waarvan de informatie onbekend is, deze zijn niet meegenomen in deze indeling.