Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 2015-2021

Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 2015-2021

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Migratieachtergrond Perioden Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW (aantal) Gemiddeld opbouwpercentage AOW (in % van maximaal op te bouwen jaren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015** 20 82,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2016** 20 81,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2017** 20 80,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2018** 20 79,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 20 77,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020** 19 77,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse achtergrond 2015** 25 98,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse achtergrond 2016** 25 98,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse achtergrond 2017** 25 98,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse achtergrond 2018** 25 98,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse achtergrond 2019** 26 98,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse achtergrond 2020** 26 98,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Met migratieachtergrond 2015** 14 61,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Met migratieachtergrond 2016** 13 60,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Met migratieachtergrond 2017** 13 60,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Met migratieachtergrond 2018** 13 59,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Met migratieachtergrond 2019** 13 57,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Met migratieachtergrond 2020** 13 57,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond 2015** 12 47,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond 2016** 12 46,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond 2017** 12 45,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond 2018** 11 44,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond 2019** 11 43,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond 2020** 11 43,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond 2015** 18 96,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond 2016** 18 96,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond 2017** 18 96,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond 2018** 18 96,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond 2019** 18 95,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond 2020** 18 95,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse migratieachtergrond 2015** 14 55,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse migratieachtergrond 2016** 13 54,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse migratieachtergrond 2017** 13 53,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse migratieachtergrond 2018** 13 51,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse migratieachtergrond 2019** 12 49,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse migratieachtergrond 2020** 12 49,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse migratieachtergrond 2015** 14 67,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse migratieachtergrond 2016** 14 66,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse migratieachtergrond 2017** 14 66,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse migratieachtergrond 2018** 14 65,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse migratieachtergrond 2019** 14 65,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse migratieachtergrond 2020** 14 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko 2015** 16 82,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko 2016** 16 83,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko 2017** 16 83,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko 2018** 17 83,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko 2019** 17 83,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko 2020** 17 84,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije 2015** 16 81,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije 2016** 17 81,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije 2017** 17 81,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije 2018** 17 80,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije 2019** 17 80,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije 2020** 18 80,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname 2015** 20 87,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname 2016** 20 88,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname 2017** 21 88,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname 2018** 21 88,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname 2019** 21 88,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname 2020** 21 88,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2015** 14 70,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2016** 14 70,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2017** 14 71,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018** 14 71,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019** 15 71,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020** 15 71,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Overige niet-westerse migratieachterg... 2015** 10 49,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Overige niet-westerse migratieachterg... 2016** 9 48,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Overige niet-westerse migratieachterg... 2017** 9 48,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Overige niet-westerse migratieachterg... 2018** 9 48,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Overige niet-westerse migratieachterg... 2019** 9 47,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Overige niet-westerse migratieachterg... 2020** 10 48,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van personen in en buiten Nederland in de opbouwfase voor het AOW-pensioen aan het eind van het verslagjaar. De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de periode dat hij of zij verzekerd was gedurende de vijftig voorafgaande jaren aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Tot 2013 was de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar. Hierna is deze gekoppeld aan de levensverwachting. Zie “Definities” voor een tabel met de AOW-gerechtigde leeftijd per jaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Wijzigingen per 21 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW
Het gemiddeld aantal verzekerde jaren voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de personen in en buiten Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW op het eind van het verslagjaar. Het gemiddelde aantal verzekerde jaren is afgerond op gehele jaren. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Gemiddeld opbouwpercentage AOW
Het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), van de personen in en buiten Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW, aan het eind van het verslagjaar. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Het opbouwpercentage is het aandeel van de daadwerkelijk verzekerde jaren ten opzichte van het maximaal te verzekeren jaren, behorende bij de leeftijd van de desbetreffende persoon. Het gemiddelde opbouwpercentage is afgerond op één decimaal.