Jongere zonder startkwalificatie vindt minder vaak werk

Leerlingen aan het monteren onder de openstaande motorkap.
© Hollandse Hoogte / Rob Voss
In 2018 had 91 procent van de mbo-leerlingen die in 2008 het mbo met een startkwalificatie hadden verlaten een baan. Jongeren die in 2008 zonder startkwalificatie uit het mbo waren uitgestroomd en ook in 2018 (nog) geen startkwalificatie bezaten, hadden veel minder vaak betaald werk (70 procent). Als zij wel werk hadden, was dit vaker in een flexibel dienstverband. Vrouwen zonder startkwalificatie werkten tien jaar na uitstroom minder vaak in de gezondheids- en welzijnszorg dan vrouwen die met startkwalificatie het mbo verlieten. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

In 2008 verlieten ruim 87 duizend personen jonger dan 23 jaar het onderwijs vanuit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bijna vier op de tien had geen startkwalificatie, dus geen diploma van mbo niveau 2 of hoger, of een havo- of vwo-diploma.

Sinds 2008 is het aandeel mbo-uitstroom zonder startkwalificatie afgenomen tot 25 procent in 2016, in 2018 nam het weer iets toe.

Uitstroom mbo, jonger dan 23 jaar, 2007/'08
CategorieTotaal (%)Mannen (%)Vrouwen (%)
Geen startkwalificatie bij uitstroom394433
Waarvan:
Binnen 10 jaar terug (geweest) in onderwijs434245
Binnen 10 jaar alsnog een startkwalificatie262330

Vrouwen zonder startkwalificatie keren vaker terug in onderwijs

Mannen verlieten het mbo vaker zonder startkwalificatie dan vrouwen. Dat komt voor een deel doordat mannen vaker dan vrouwen een mbo-opleidingen volgden op het eerste niveau, de assistentopleiding, en daarna uitstroomden. Een diploma van dit niveau geeft geen startkwalificatie.

Vrouwen keerden binnen tien jaar iets vaker (45 procent) dan mannen (42 procent) terug in het onderwijs nadat ze zonder startkwalificatie uitstroomden. Ook behaalden ze met 30 procent vaker dan mannen (23 procent) alsnog een startkwalificatie.

Schoolverlaters zonder startkwalificatie na tien jaar vaker zonder baan

Mbo-schoolverlaters die in 2008 geen startkwalificatie bezaten en deze tien jaar later nog steeds niet hadden behaald, hadden in 2018 met 70 procent minder vaak werk dan mbo’ers die in 2008 met startkwalificatie van school kwamen (91 procent werk).

Onder de vrouwelijke schoolverlaters is dit verschil groter dan onder de mannen. Vooral de vrouwen die het mbo zonder startkwalificatie hadden verlaten hadden minder vaak werk dan mannen. Van de vrouwen zonder startkwalificatie had tien jaar later iets meer dan 60 procent werk terwijl dat bij de mannen ongeveer 75 procent was.

Uitstroom mbo, 2007/'08, met werk in 20181)
CategorieMannen (%)Vrouwen (%)
Startkwalificatie bij uitstroom uit mbo95,0887,04
Geen startkwalificatie in 201875,7260,97
1)Jonger dan 23 jaar op moment van schoolverlaten; exclusief personen die niet meer in Nederland wonen en schoolverlaters die weer terugkeerden in het onderwijs.

Mbo’er zonder startkwalificatie werkt na tien jaar vaker in flexibel dienstverband

De mbo’ers die bij uitstroom een startkwalificatie bezaten, hadden tien jaar later vaker (56 procent) een vast dienstverband als werknemer dan de mbo’ers die zonder startkwalificatie (40 procent) uitstroomden. De schoolverlaters die na tien jaar geen startkwalificatie bezaten, hadden vaker een flexibel dienstverband.

Van degenen die tien jaar na het verlaten van school werk hadden, was iets meer dan 80 procent werknemer. Hierin verschillen de groepen met en zonder startkwalificatie nauwelijks.

Vrouw zonder startkwalificatie werkt minder vaak in gezondheids- en welzijnszorg.

Mbo-schoolverlaters met en zonder startkwalificatie blijken tien jaar na het verlaten van het onderwijs in 2008 in verschillende bedrijfssectoren te werken. Vrouwen zonder startkwalificatie werken minder vaak (14 procent) in de gezondheids- en welzijnszorg dan vrouwen met startkwalificatie (38 procent). Vrouwen zonder startkwalificatie werken relatief vaker in de handel, de horeca en de zakelijke dienstverlening dan vrouwen met startkwalificatie.

Mannen zonder startkwalificatie werken tien jaar na uitstroom uit het mbo vaker dan mannen met startkwalificatie in de zakelijke dienstverlening (verhuur en overige zakelijke diensten), respectievelijk 21 procent en 11 procent.

Uitstroom mbo-leerlingen, 2007/'08, met werk in 20181)
CategorieIndustrie (%)Bouwnijverheid (%)Handel en Horeca (%)Verhuur en overige zakelijke diensten (%)Gezondheids- en welzijnszorg (%)Overig en onbekend (%)
Mannen
Startkwalificatie bij uitstroom uit mbo12,5416,3423,5911,222,3633,95
Geen startkwalificatie in 201811,9513,5523,6520,941,3528,57
Vrouwen
Startkwalificatie bij uitstroom uit mbo3,231,4921,848,0038,4027,05
Geen startkwalificatie in 20185,211,4934,9917,8713,6526,80
1)Jonger dan 23 jaar op moment van schoolverlaten; exclusief personen die niet meer in Nederland wonen en schoolverlaters die weer terugkeerden in het onderwijs.