VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Bewerk tabel

In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot en met vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2020. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2007/’08 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2012/'13 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/’14 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2017/’18 direct na schoolverlaten.

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Arbeidsmarktpositie Startkwalificatie Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Arbeidsmarktpositie totaal Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 113.080 40.290 72.790
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Met werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 50.070 11.400 38.670
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Met werk, met uitkering Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.000 1.490 1.510
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zonder werk, met uitkering Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.940 4.700 2.240
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zonder werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.370 2.240 2.130
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.820 18.970 26.860
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.880 1.500 1.380
Bron: CBS.
Verklaring van tekens