VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie, actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2020. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2007/’08 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2012/'13 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/’14 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2017/’18 direct na schoolverlaten.

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Bedrijstakken (SBI 2008) Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-U Alle economische activiteiten Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 53.070 12.890 40.180
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-F Landbouw en nijverheid Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 9.470 2.110 7.360
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters G+I Handel en horeca Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 14.680 4.150 10.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters H+J Vervoer, informatie en communicatie Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.110 1.070 3.040
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 640 120 520
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters M-N Zakelijke dienstverlening Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.530 3.620 6.910
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters O-Q Overheid en zorg Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.050 950 9.100
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.220 750 2.480
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters SBI-code onbekend Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 380 120 250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens