VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Bedrijstakken (SBI 2008) Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-U Alle economische activiteiten Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 48.860 12.980 35.880
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-F Landbouw en nijverheid Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 10.730 2.900 7.830
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters G+I Handel en horeca Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 12.050 3.740 8.310
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters H+J Vervoer, informatie en communicatie Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 4.460 1.400 3.060
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 930 210 720
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters M-N Zakelijke dienstverlening Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 7.310 2.540 4.770
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters O-Q Overheid en zorg Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 10.260 1.320 8.940
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.880 790 2.090
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters SBI-code onbekend Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 250 90 160
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie, actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2023:
De cijfers over de bedrijfstak waarin werkzame personen actief zijn van het vsv-cohort 2010/’11 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/'16 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2020/’21 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2024. Het betreft cijfers over de bedrijfstak waarin werkzame personen actief zijn van het vsv-cohort 2011/’12 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/'17 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2020/’21 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2021/’22 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).