VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Bedrijstakken (SBI 2008) Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-U Alle economische activiteiten Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 47.670 13.740 33.940
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-F Landbouw en nijverheid Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 9.930 2.910 7.020
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters G+I Handel en horeca Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 11.740 3.920 7.830
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters H+J Vervoer, informatie en communicatie Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 4.030 1.320 2.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 840 200 640
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters M-N Zakelijke dienstverlening Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 7.480 2.920 4.560
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters O-Q Overheid en zorg Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 10.480 1.480 9.000
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 2.830 870 1.970
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters SBI-code onbekend Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2008/'09 340 120 220
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie, actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2021:
De cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2008/’09 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/'14 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2018/’19 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2022. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2009/’10 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/'15 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2019/’20 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).