VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs 2007-2020

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs 2007-2020

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Uitkeringen Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 110.260 41.730 68.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal met een of meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 11.210 6.750 4.460
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal één uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 10.470 6.340 4.140
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.850 680 1.170
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen werkloosheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.010 390 620
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen bijstandsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.230 1.550 690
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Overige uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 5.390 3.720 1.670
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 740 410 330
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal zonder uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 48.030 12.670 35.360
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 47.790 20.580 27.210
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 3.230 1.740 1.490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).