VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Uitkeringen Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 110.260 41.730 68.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal met een of meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 11.210 6.750 4.460
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal één uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 10.470 6.340 4.140
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 1.850 680 1.170
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen werkloosheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 1.010 390 620
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen bijstandsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 2.230 1.550 690
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Overige uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 5.390 3.720 1.670
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 740 410 330
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal zonder uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 48.030 12.670 35.360
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 47.790 20.580 27.210
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010SJ00 3.230 1.740 1.490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2023:
De cijfers over de uitkeringen van het vsv-cohort 2010/’11 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/'16 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2020/’21 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2024. Het betreft cijfers over de uitkeringen van het vsv-cohort 2011/’12 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/'17 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2020/’21 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2021/’22 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).