VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Uitkeringen Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 113.740 48.450 65.290
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal met een of meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 9.180 6.100 3.080
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal één uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 8.920 5.950 2.970
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 1.760 840 930
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen werkloosheidsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 1.090 510 580
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Alleen bijstandsuitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 2.490 1.800 690
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Overige uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 3.580 2.800 770
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 260 150 110
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal zonder uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 51.720 16.010 35.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 49.340 24.320 25.030
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 3.500 2.030 1.470
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2020:
De cijfers over de uitkeringsstatus van het vsv-cohort 2007/’08 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2012/'13 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/’14 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2017/’18 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2021. Het betreft cijfers over de uitkeringsstatus van het vsv-cohort 2008/’09 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/'14 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2018/’19 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).