Kenmerken schoolverlaters en arbeidspositie vijf jaar later

© CBS / Nikki van Toorn
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends kijkt naar de groep schoolverlaters die in het studiejaar 2009/’10 het onderwijs verlieten en hoe het deze groep vijf jaar later vergaat op de arbeidsmarkt.

Het artikel geeft inzicht in het laatst gevolgde onderwijsniveau van de schoolverlaters, het al of niet behaald hebben van een diploma van het laatst gevolgde onderwijsniveau en het al of niet in bezit zijn van een startkwalificatie. Vervolgens is gegeken naar de arbeidspositie van voortijdig schoolverlaters (dus zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar) en van de groep schoolverlaters die in het bezit zijn van een startkwalificatie en die tevens een diploma hebben behaald van de laatst gevolgde opleiding in 2009/’10. Welk deel van de schoolverlaters heeft werk en wat is de arbeidsduur en het uurloon van de werkenden? Ook het aandeel schoolverlaters dat weer is teruggekeerd in het onderwijs wordt getoond.