Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort 2004/'05 - 2017/'18

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal)
Mannen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 20.450
Mannen Totaal Entreeopleiding (incl.extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 3.230
Mannen Totaal Niveau 2 (inclusief extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 9.870
Mannen Totaal Niveau 3 (inclusief extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 2.560
Mannen Totaal Niveau 4 (inclusief extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 4.790
Mannen Totaal Bol totaal Jonger dan 23 jaar 2007/'08 13.170
Mannen Totaal Bbl totaal Jonger dan 23 jaar 2007/'08 6.670
Mannen Totaal Extranei Jonger dan 23 jaar 2007/'08 600
Vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 13.430
Vrouwen Totaal Entreeopleiding (incl.extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 1.480
Vrouwen Totaal Niveau 2 (inclusief extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 5.500
Vrouwen Totaal Niveau 3 (inclusief extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 2.950
Vrouwen Totaal Niveau 4 (inclusief extranei) Jonger dan 23 jaar 2007/'08 3.510
Vrouwen Totaal Bol totaal Jonger dan 23 jaar 2007/'08 10.490
Vrouwen Totaal Bbl totaal Jonger dan 23 jaar 2007/'08 2.510
Vrouwen Totaal Extranei Jonger dan 23 jaar 2007/'08 440
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).